Πότε πρέπει να αλλάξει ένα ERP;

Πότε πρέπει να αλλάξει ένα ERP;

Η απάντηση για το αν χρειάζεται μια επιχείρηση να αλλάξει το υπάρχον σύστημα ERP με ένα καινούριο, κρύβεται στα οφέλη που θα προσφέρει το καινούριο σύστημα στην ανάπτυξη της επιχείρησης και στη βελτίωση που θα επιφέρει στις επιχειρηματικές διαδικασίες.

του Σάκη Καραμητρούση Business Unit Manager Β. Ελλάδας, Enterprise Applications Div. Entersoft A.E.

Βασικό στοιχείο για την ανανέωση ή όχι του υφιστάμενου ERP είναι το κατά πόσο σημαντικές εταιρικές διαδικασίες παραμένουν εκτός κεντρικού συστήματος σε «χειρόγραφα», υποσυστήματα τύπου Excel ή emails. Για παράδειγμα, διαδικασίες που αφορούν στις εμπορικές και πιστωτικές πολιτικές, στον πιστωτικό έλεγχο, στο cash flow, στην οργάνωση πληρωμών & εισπράξεων, στις κοστολογήσεις κ.λπ.

Ένα σύγχρονο ERP πρέπει όχι μόνο να ενσωματώνει όλες τις σημαντικές διαδικασίες, αλλά να προτείνει και έτοιμες βέλτιστες πρακτικές για την άμεση υιοθέτησή τους από την επιχείρηση. Έχουμε εγκαταλείψει, πλέον, την εποχή όπου τα συστήματα ERP απλώς προσφέρουν τη δυνατότητα να καλύψουν κάποιες εταιρικές διαδικασίες, μέσω παραμετροποίησης ή προσθετικής ανάπτυξης, καθώς συντηρούνται δύσκολα ή και καθόλου. Τα σύγχρονα συστήματα ενσωματώνουν την πολύχρονη εμπειρία τους και εξελίσσουν τις σύγχρονες και πετυχημένες επιχειρηματικές πρακτικές, τις οποίες οι επιχειρήσεις με την σειρά τους μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν ή να τροποποιήσουν, σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Τα κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή ενός σύγχρονου συστήματος ERP έχουν γίνει πολύ πιο απαιτητικά και αφορούν:

Στην αξιοπιστία του τεχνολογικού συνεργάτη που θα επιλεγεί, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που διαθέτει και τις διαρκείς επενδύσεις που πραγματοποιεί για την εξέλιξη του λογισμικού που προσφέρει. Επιπρόσθετα, η τεχνολογία που χρησιμοποιεί ένα σύστημα ERP θα πρέπει να είναι σύγχρονη και να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Για παράδειγμα, παρατηρείται ένα όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το cloud ERP. Έτσι, κάθε ERP θα πρέπει να μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε υποδομή cloud παρέχει τις προδιαγραφές που το σύστημα απαιτεί και, βέβαια, θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει σε απομακρυσμένους σταθμούς εργασίας, με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών (και όχι των παλαιότερων υποδομών Remote Desktop). Η παραπάνω δυνατότητα απαιτείται, ασχέτως εάν το σύστημα παρέχεται με τη μορφή αγοράς αδειών χρήσης (licence) ή ως υπηρεσία (SaaS).

Στις δυνατότητες του συστήματος ERP και των υποσυστημάτων του, οι οποίες θα πρέπει να αξιολογηθούν αναλυτικά και οι ενσωματωμένες προτάσεις βέλτιστων πρακτικών για όλες τις σημαντικές εταιρικές διαδικασίες. Από τις προτάσεις αυτές το όφελος του πελάτη είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς επωφελείται από νέες ιδέες για την εξέλιξη της επιχείρησης, μπορεί να τις υλοποιήσει με ασφάλεια και ταχύτητα, αλλά και να αποδώσει γρηγορότερα η επένδυση που πραγματοποιεί.

Μια σημαντική εξέλιξη που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στον χώρο των συστημάτων ERP θα μπορούσε να περιγραφεί με τη λέξη «εξωστρέφεια». Ένα σύγχρονο ERP ενσωματώνει, πλέον, ένα πλήρες σύστημα CRM, σε τέτοιο σημείο που δύσκολα μπορεί να υπάρξει διαχωρισμός. Ειδικότερα, με τη ενσωμάτωση καινοτόμων εργαλείων και τεχνολογιών όπως το enterprise mobility, τα νέα ERP προσφέρουν δυνατότητες αμεσότητας διαχείρισης και πληροφόρησης, έχοντας μεταλλάξει σημαντικά την έννοια «γραφείο». Έτσι, ενώ τα συστήματα ERP ξεκίνησαν για να καλύψουν εσωτερικές ανάγκες των επιχειρήσεων (Λογιστήριο, Αποθήκες, Παραγωγή κ.λπ.), έχουν επεκταθεί, πλέον, και σε άλλες διαδικασίες όπως, για παράδειγμα, Οργάνωση Πωλήσεων & Ευκαιριών Πώλησης, Παρακολούθηση Ανταγωνισμού, Merchandising, Service, Marketing, M.I.S. & Αναλύσεις κ.λπ. Οι εξελιγμένες αυτές δυνατότητες των σύγχρονων συστημάτων ERP αποτελούν βασικό κριτήριο για την απόφαση να αλλάξει μια επιχείρηση το ERP σύστημά της.

Στην ύπαρξη αξιόπιστης και αποτελεσματικής μεθοδολογίας υλοποίησης έργων ERP σε αντίστοιχα έργα. Η εμπειρία στην αγορά είναι πολύ μεγάλη και τα έργα δύναται να δρομολογούνται από σίγουρες και καταγεγραμμένες διαδικασίες που διασφαλίζουν το αποτέλεσμα. Η οργάνωση, η καταγραφή και η συνολική διαδικασία της υλοποίησης δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το πόσο καλή είναι η εκάστοτε ομάδα υλοποίησης. Θα πρέπει να υπάρχει μια μεθοδολογία που να εξασφαλίζει την ποιότητα της υλοποίησης, από την εκκίνηση έως την παράδοση του έργου, αλλά και να διευκολύνει την υποστήριξη, τη διαρκή βελτιστοποίηση και εξέλιξη της επιχείρησης.

Μάθετε περισσότερα για τις ενότητες του Entersoft Business Suite® που συνθέτουν το ERP υποσύστημά του. Το Entersoft Business Suite® απευθύνεται σε σύγχρονες μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους εταιρειών, που θέλουν να μετατρέψουν τη χρήση της υψηλής τεχνολογίας σε ανταγωνιστικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα.

Μάθετε περισσότερα για τις ενότητες του Entersoft Expert® που συνθέτουν το ERP υποσύστημά του, το οποίο περιλαμβάνει όλη την αναγκαία λειτουργικότητα που απαιτεί μια μικρομεσαία επιχείρηση για την καθημερινή της λειτουργία.