Συνεργασία Entersoft με ICAP για το Trade Exchange στοχεύει στη μείωση του πιστωτικού κινδύνου των επιχειρήσεων

Το ICAP Trade Exchange, αποτελεί το μοναδικό δίκτυο ανταλλαγής στοιχείων συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα, βασίζεται στην παγκόσμια εμπειρία και τεχνογνωσία της Dun & Bradstreet και υλοποιείται αποκλειστικά από την ICAP Group.

Η Entersoft έχει ενσωματώσει το ICAP Trade Exchange, ως μια καινούρια λειτουργικότητα στο Entersoft ERP της, χωρίς επιπλέον κόστος, ώστε οι χρήστες του να αξιοποιούν αποτελεσματικά την πληροφόρηση που λαμβάνουν στις επιχειρηματικές τους αποφάσεις, για να αντιμετωπίζουν έγκαιρα φαινόμενα ασυνέπειας και πιστωτικού κινδύνου. Η νέα λειτουργικότητα, αφορά στην πιστωτική συμπεριφορά των πελατών μιας εταιρείας, που αποτελεί σημαντικό κριτήριο για το σχεδιασμό της πιστωτικής πολιτικής αλλά και εργαλείο ακριβέστερου καθορισμού του ύψους και των όρων πίστωσης.

«Η ανάγκη των εταιρειών για τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό πιστωτικών πολιτικών για τη μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου, παράλληλα με τη συνεχή αναζήτηση μας να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων, μας οδήγησε στην ενσωμάτωση του ICAP Trade Exchange στο Entersoft ERP, ως νέα λειτουργικότητα. Με τον τρόπο αυτό προσφέρουμε στους πελάτες μας ένα ακόμα εργαλείο για μεγαλύτερη ευελιξία στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.», σημείωσε ο κ. Αντώνης Κοτζαμανίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Entersoft A.E.

«Στην ICAP επενδύουμε σε τεχνολογίες αιχμής και συνεχίζουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στην επιχειρηματική αγορά. Το πρόγραμμα ICAP Trade Exchange, το οποίο εστιάζει στη διασφάλιση της εμπορικής πίστης μέσω της ακριβέστερης μέτρησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, ενσωματώνεται πλέον στις λειτουργικότητες του Entersoft ERP. Οι πελάτες της Entersoft/Μέλη του προγράμματος έχουν πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης σε διευρυμένα στοιχεία και δείκτες Συναλλακτικής Συμπεριφοράς, βελτιστοποιώντας άμεσα και πρακτικά, την πιστωτική τους πολιτική, μειώνοντας το επιχειρηματικό τους ρίσκο και αντιμετωπίζοντας φαινόμενα ασυνέπειας.» αναφέρει ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, Διευθύνων Σύμβουλος, ICAP Group

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το κάντε κλικ εδώ.