Το Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών της Entersoft πιστοποιήθηκε με ISO/IEC 20000

Το Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών της Entersoft στους πελάτες της, πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 20000-1: 2011, εντάσσοντας την Entersoft στις ελάχιστες εταιρείες στην Ελλάδα που έχουν λάβει αυτή την πιστοποίηση.

Το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 20000-1: 2011 ανήκει στην οικογένεια διεθνών standards πληροφορικής το οποίο πιστοποιεί, ότι οι διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής μιας εταιρείας εξασφαλίζουν την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών. Επιπρόσθετα, επιβεβαιώνει ότι είναι σε θέση να βελτιώνει διαρκώς, βάσει στοχοθετημένων δεικτών, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών της. Το ISO/IEC 20000-1: 2011 είναι εναρμονισμένο με τις διαδικασίες που απαιτεί το IT Infrastructure Library (ITIL®).

Οι διαδικασίες του Συστήματος ελέγχθηκαν και πιστοποιήθηκαν από τον διαπιστευμένο και ανεξάρτητο φορέα TUV AUSTRIA HELLAS.

Σταθερή στις αξίες της και στην αποστολή της η Entersoft είναι αφοσιωμένη να παρέχει διαρκώς προηγμένα, αξιόπιστα πληροφοριακά συστήματα και ποιοτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, διεθνούς κύρους, ώστε οι πελάτες της να βελτιστοποιούν την λειτουργία τους και να μεγιστοποιούν την απόδοσή τους.

«Στην Entersoft είμαστε προσανατολισμένοι στην ποιότητα σε όλα! Προκαλούμε την αναμέτρησή μας με διεθνή standards, με διεθνή benchmarks, με διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Όχι για να επιβεβαιώνουμε την καλή πορεία αλλά για να ωθήσουμε τους εαυτούς μας να γινόμαστε συνεχώς αντικειμενικά καλύτεροι, περισσότερο χρήσιμοι στους πελάτες μας και ανταγωνιστικότεροι στο διεθνές περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε και στοχεύουμε.» ανέφερε ο κ. Α. Κοτζαμανίδης, CEO της Entersoft.