Ο ΣΕΒ αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του προς τις επιχειρήσεις – μέλη του με Entersoft CRM®

Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων & βιομηχανιών στο πλαίσιο του διαρκούς εκσυγχρονισμού της δομής και της λειτουργίας του υιοθέτησε το Entersoft CRM με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του στις επιχειρήσεις – μέλη του.

Το Entersoft CRM υποστηρίζει με ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο τη διαχείριση του Συστήματος Συνδρομών, Οργάνωσης Εκδηλώσεων καθώς και την Επικοινωνία του Συνδέσμου με τα μέλη του και συμβάλλει στη στοχευμένη και ποιοτική εξυπηρέτηση τους. Με την παραγωγική λειτουργία του Entersoft CRM, ο ΣΕΒ φιλοδοξεί να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των Μελών του, όπως και να δημιουργεί νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς όφελος των Μελών και ευρύτερα της επιχειρηματικής κοινότητας.

Ο κ. Άκης Σκέρτσος, Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, ανέφερε: «Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία, ως ανεξάρτητος και υπεύθυνος εκπρόσωπος της οργανωμένης επιχειρηματικότητας. Η τεχνολογική αναβάθμιση και ο λειτουργικός εκσυγχρονισμός του είναι απαραίτητοι, ώστε ο Σύνδεσμος να εκπληρώνει το θεσμικό του ρόλο και να είναι ευέλικτος και αποτελεσματικός στις προσδοκίες των Μελών του. Μετά την υλοποίηση του Entersoft ERP από τον Σύνδεσμό μας, επιλέξαμε να αναβαθμίσουμε σημαντικό τμήμα των εταιρικών και λειτουργικών μας διαδικασιών. Η αξιοπιστία της Entersoft, το δοκιμασμένο λογισμικό και οι ποιοτικές της υπηρεσίες, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική συνεργασία της με τα στελέχη του Συνδέσμου οδήγησαν σε γρήγορη και πετυχημένη ολοκλήρωση του έργου και ήδη βλέπουμε τα πρώτα ορατά αποτελέσματα στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τα Μέλη μας.»