Το Entersoft Business Suite® υποστηρίζει την Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε.

 

Οι προκλήσεις

Η εταιρεία διέθετε ετερογενή συστήματα λογισμικού τα οποία ήταν ανεξάρτητα και αποκομμένα μεταξύ τους. Η ζυθοποιία ήθελε να οργανώσει και να βελτιώσει τις παραγωγικές, χρηματοοικονομικές και εμπορικές της διαδικασίες καθώς και να αναπτύξει στοχευμένα το δίκτυο πωλήσεων της, ενισχύοντας την πελατοκεντρική της προσέγγιση.

Το πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας θα υποστήριζε 25 χρήστες και όλες τις οργανωτικές αλλαγές που απαιτούσε η Ζυθοποιία, ώστε να υλοποιήσει τα στρατηγικά της σχέδια. Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών, η κοστολόγηση της παραγωγής, η διαχείριση και ο έλεγχος αποθηκών και αποθεμάτων, η οργάνωση των πωλήσεων, η ενσωμάτωση ενός CRM συστήματος για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες και συναλλασσόμενούς της, καθώς και την πολυδιάστατη αναδιαμόρφωση της εταιρικής πληροφόρησης και reporting, ήταν μερικά από τα ζητούμενα.

[image]

 

Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε.

www.verginabeer.com

 

Κλάδος: Ζυθοποιία

 

Προϊόντα & Υπηρεσίες:

Entersoft Business Suite®

Entersoft CRM®

Entersoft Mobile® MIS 360o

 

[image]

Η επιλογή

Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε., επέλεξε το ενιαίο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Entersoft Business Suite® σε συνδυασμό με το Entersoft CRM® για να υποστηρίξει τις διαδικασίες και την οργάνωσή της από το 2007.

 

Από τότε μέχρι σήμερα, η εταιρεία εμπλουτίζει το πληροφοριακό της σύστημα με επιπλέον λειτουργικότητα υποστηρίζοντας τις νέες ή διαφοροποιούμενες ανάγκες της. Δεδομένου ότι το επιχειρηματικό λογισμικό της Entersoft εξελίσσεται στο χρόνο, προσφέρει διαρκώς την απαραίτητη ευελιξία στην επιχείρηση να προσαρμόζεται γρήγορα στις αλλαγές, διασφαλίζοντας την διαχρονικότητα της επένδυσής της.

 

 

[image]

Η λύση και τα οφέλη

 

Με το Entersoft Business Suite η εταιρεία απέκτησε ενιαία διαχείριση των λειτουργιών της. Η οργάνωση και παρακολούθηση των ιδιαίτερων διαδικασιών παραγωγής και τα σωστά κοστολογικά δεδομένα παραγωγής, συμβάλλουν στην βελτιστοποίηση του κόστους, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην διάρθρωση σύνθετων, αποδοτικών εμπορικών πολιτικών στα διάφορα τμήματα της αγοράς που απευθύνεται. Επιπλέον, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα οργάνωσης αποθηκών και εγγυοδοσίας, συντελώντας στην μείωση του κόστους αποθήκευσης και τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων.

 

Η διοίκηση της εταιρείας με τη υποστήριξη του Entersoft CRM® εστίασε στρατηγικά στις εξωστρεφείς διαδικασίες οργάνωσης και παρακολούθησης πωλήσεων καθώς και στην αξιοποίηση των πολυδιάστατων στατιστικών πληροφοριών και αναλύσεων, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα του οργανισμού. Με το Entersoft Mobile MIS 360o τα στελέχη έχουν στην διάθεσή τους on line πρόσβαση σε MIS αναφορές και ΒΙ reports , μέσω smart phone ή tablet, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Η ολοκληρωμένη πληροφόρηση ενισχύει την λήψη αποφάσεων, προκειμένου η επιχείρηση να προσαρμόζεται γρήγορα και δυναμικά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

 

[image]Το R.O.I. της επένδυσης υπολογίστηκε ότι έγινε σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους. Το Entersoft Business Suite υποστηρίζει και τις νέες διευρυμένες δραστηριότητες της Ζυθοποιίας, όπως τη νέα μονάδα βυνοποίησης για την καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και την εισαγωγή της επιχείρησης στην αγορά των αναψυκτικών με το καινοτόμο προϊόν “Tuvunu”, Ice Tea με ελληνικά βότανα του βουνού, το οποίο αποτελεί και διεθνή πατέντα.

 

Η Εταιρεία

Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 και αποτελεί μια από τις ανερχόμενες εταιρείες παραγωγής μπύρας στην Ελλάδα.

 

Έχει δημιουργήσει ένα από τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά ζυθοποιία και εμφιαλωτήρια της Ευρώπης, με αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας. Η γκάμα των προϊόντων της εμπλουτίζεται και διαφοροποιείται, ενώ η παρουσία της μπύρας «Βεργίνα» διευρύνεται συνεχώς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Η αναπτυξιακή της δυναμική οφείλεται στο συνδυασμό του έμπειρου προσωπικού, της υψηλής ποιότητας των προϊόντων και της συνεχούς ανανέωσης του εξοπλισμού της.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[image]«To 2007 επιλέξαμε το Entersoft Business Suite® προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα ενιαίο πληροφοριακό περιβάλλον που να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες μας και να στηρίζει την επέκταση της εταιρείας μας. Σήμερα, μετά από 6 χρόνια είμαστε πεπεισμένοι ότι επενδύσαμε σε ένα διαχρονικά σύγχρονο λογισμικό, το οποίο στηρίζει και ενισχύει την εξέλιξή μας.» κ. Δ. Πολιτόπουλος, Δ/νων Σύμβουλος στην Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε.