Σύντομο Εταιρικό Προφίλ

Σχετικά με την Entersoft A.E.

Η Entersoft σχεδιάζει και αναπτύσσει επιχειρηματικά λογισμικά και εξειδικευμένες λύσεις, παρέχοντας προστιθέμενη αξία και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των πελατών της. Με ισχυρή διεθνή παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα, με σημαντικούς ρυθμούς διαχρονικής ανάπτυξης, με περισσότερα από 450 εξειδικευμένα στελέχη και επιλεγμένο δίκτυο συνεργατών που καταρτίζεται και πιστοποιείται από εσωτερική εκπαιδευτική ακαδημία, εξασφαλίζει τη βέλτιστη υποδομή για ποιοτική υλοποίηση των συστημάτων της και υψηλού επιπέδου υποστήριξη του πελατολογίου της.

Σε επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών, η Entersoft πρωταγωνιστεί στην αγορά των ERP, CRM, HRM, Retail, Mobile, WMS, e-Commerce, e-Invoicing και Business Intelligence λύσεων, σχεδιασμένων στην πλατφόρμα .ΝΕΤ της Microsoft που διατίθενται είτε σε τοπικές υποδομές είτε στο Cloud με μοντέλο Licences ή SaaS. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διαθέτει θυγατρικές σε Ρουμανία, Βουλγαρία, καθώς και τις ελληνικές εταιρείες Wedia & CGSoft, ενώ υποστηρίζει ένα ποιοτικά διευρυνόμενο συνεχώς πελατολόγιο σε πάνω από 40 χώρες.