Σύντομο Εταιρικό Προφίλ

Σχετικά με την Entersoft A.E.

Η Entersoft σχεδιάζει και αναπτύσσει επιχειρηματικά λογισμικά και εξειδικευμένες λύσεις, παρέχοντας προστιθέμενη αξία και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που την επιλέγουν για συνεργάτη.

Στον πυρήνα της στρατηγικής της είναι η σταθερή ανάπτυξη, η τεχνολογική καινοτομία και η πρωτοπορία στην αντιμετώπιση των επιχειρηματικών προκλήσεων στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, με επίκεντρο τον πελάτη.

Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διαθέτει θυγατρικές σε Βουλγαρία, Ρουμανία, καθώς και την Ελληνική εταιρεία Wedia. Έχει εξαγωγική δραστηριότητα στην Κύπρο, Σερβία, Κατάρ και Σαουδική Αραβία μέσω αντιπροσώπων. Διαθέτει επιλεγμένο δίκτυο Πιστοποιημένων Συνεργατών, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη υποδομή για ποιοτική υλοποίηση και υποστήριξη του πελατολογίου της.