Σύντομο Εταιρικό Προφίλ

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο marketing@entersoft.gr

Σχετικά με την Entersoft A.E. (200 λέξεις)

Η Entersoft είναι μία καινοτομική εταιρεία πληροφορικής, ειδικευμένη στην παραγωγή λογισμικού και παροχή υπηρεσιών για επιχειρήσεις. Πρωταγωνιστεί στην αγορά λογισμικού για επιχειρήσεις προσφέροντας ενοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας σε όλα τα προϊόντά της, ERP, CRM, Retail, Mobile, E-Commerce & B.I. Είναι σχεδιασμένα στην πιο σύγχρονη πλατφόρμα .ΝΕΤ της Μicrosoft, για εγκατάσταση σε τοπική υποδομή ή στο Cloud, με άδεια χρήσης ή ως υπηρεσία SaaS.

 

Η Entersoft παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη και ποιοτικά διευρυνόμενο πελατολόγιο. Χιλιάδες επιχειρήσεις, σε σχεδόν όλες τις κάθετες αγορές στηρίζουν τις καθημερινές εσωστρεφείς και εξωστρεφείς λειτουργίες τους στις καινοτόμες λύσεις της. Απευθύνεται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με προϊόντα και κάθετες λύσεις σε όλες τις αγορές παρέχοντας προστιθέμενη αξία, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την εξαγωγική δραστηριότητα των πελατών της. Παράλληλα διαθέτει ειδικές κάθετες λύσεις για εξειδικευμένες αγορές, όπως μεταφορικές εταιρείες, πρατήρια καυσίμων, συντήρηση πλοίων, Ιδιωτική Εκπαίδευση και επιλεγμένα ERP έργα Δημοσίου.

 

Είναι εισηγμένη στην ΕΝ.Α. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διαθέτει θυγατρικές σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καθώς και την ελληνική εταιρεία Retail Link A.E. Έχει εξαγωγική δραστηριότητα στην Κύπρο, Σερβία, Κατάρ και Σαουδική Αραβία μέσω αντιπροσώπων. Διαθέτει επιλεγμένο δίκτυο Πιστοποιημένων Συνεργατών, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη υποδομή για ποιοτική υλοποίηση και υποστήριξη του πελατολογίου της.

 

 

Σύντομο εταιρικό προφίλ Entersoft A.E. (100 λέξεις)

Η Entersoft είναι μία καινοτομική εταιρεία πληροφορικής, ειδικευμένη στην παραγωγή λογισμικού και παροχή υπηρεσιών για επιχειρήσεις. Πρωταγωνιστεί στην αγορά επιχειρηματικού λογισμικού προσφέροντας ενοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας σε όλα τα προϊόντά της, ERP, CRM, Retail, Mobile, E-Commerce & B.I., σχεδιασμένα στην πιο σύγχρονη πλατφόρμα .ΝΕΤ της Μicrosoft, για τοπική υποδομή ή Cloud, με άδεια χρήσης ή ως SaaS. Παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη και ποιοτικά διευρυνόμενο πελατολόγιο. Διαθέτει Πιστοποιημένο Δίκτυο Συνεργατών, είναι εισηγμένη στην ΕΝ.Α. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατηρεί θυγατρικές εταιρείες σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την ελληνική Retail Link, ενώ επιπλέον έχει εξαγωγική δραστηριότητα σε 16 χώρες.

 

 

Σύντομο εταιρικό προφίλ Entersoft A.E. (50 λέξεις)

Entersoft, μία καινοτομική εταιρεία πληροφορικής, ειδικευμένη στην παραγωγή λογισμικού και παροχή υπηρεσιών για επιχειρήσεις στην Ν.Α. Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Πρωταγωνιστεί στην αγορά επιχειρηματικού λογισμικού με αλματώδη ανάπτυξη και ποιοτικά διευρυνόμενο πελατολόγιο, προσφέροντας προϊόντα με ενοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας, ERP, CRM, Retail, Mobile, E-Commerce & B.I., σχεδιασμένα στην πιο σύγχρονη πλατφόρμα .ΝΕΤ της Μicrosoft.