Σύντομη Περιγραφή Προϊόντων

Το Entersoft Business Suite® είναι η ολοκληρωμένη και ενοποιημένη σουίτα επιχειρηματικού λογισμικού της Entersoft για ERP, CRM, Retail, Mobile, WMS, E-Commerce και Business Intelligence εφαρμογές.

To Entersoft CRM® , είναι ένα καινοτομικό σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) που καλύπτει όλες τις ενέργειες των τμημάτων Πωλήσεων, Marketing, Εξυπηρέτησης Πελατών και Service (SLAs). Συλλειτουργεί πλήρως με το ERP, δημιουργώντας ένα ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης και λειτουργίας και προσφέρει τη συνολική εικόνα της επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο.

Το Entersoft Ε-Commerce®  υποστηρίζει πλήρως όλες τις λειτουργίες ηλεκτρονικού εμπορίου B2B και ενδο-επιχειρησιακών portals, ενοποιημένο με το ERP & CRM σύστημα του Entersoft Business Suite® ή Entersoft Expert®. Εναλλακτικά λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο ERP ή CRM λογισμικό.

Το Entersoft Retail® αποτελεί την πιο σύγχρονη και ολοκληρωμένη πρόταση για αλυσίδες λιανικής και franchising, παρέχοντας υβριδική λειτουργία online και offline, με πλήρεις front και back office λειτουργικότητες για κάθε κάθετη αγορά, πλήρως ενοποιημένο με ERP, CRM και E-Commerce.

Οι εφαρμογές Entersoft Mobile® επιτρέπουν στα στελέχη όλων των τμημάτων που δραστηριοποιούνται εκτός γραφείου (πωλητές, τεχνικούς, διανομείς, επισκέπτες κ.λπ.) να επιτελέσουν άψογα το έργο τους, μέσα από ένα smartphone ή ένα tablet (iOS, Android, Windows) και στην επιχείρηση να οργανώσει και να ελέγχει τις δράσεις και τις σχέσεις της με την αγορά.

To Entersoft WMS® είναι ένα λογισμικό τελευταίας τεχνολογίας για την οργάνωση και τον έλεγχο των Αποθηκών, την αξιοποίηση των σύγχρονων εργαλείων προγραμματισμού και αυτοματοποίησης εργασιών, τη μείωση της πολυπλοκότητας των λειτουργιών εξυπηρέτησης παραγγελιών, τη βελτιστοποίηση του ύψους αποθεμάτων και την αξιοποίηση των πόρων της Αποθήκης. Λειτουργεί σε συνδυασμό με οποιοδήποτε ERP ή CRM λογισμικό.