Η Entersoft υλοποιεί πρότυπη λύση για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στον όμιλο Sani/Ikos

Ο όμιλος Sani/Ikos επέλεξε τις καινοτόμες λύσεις Entersoft Business Suite & Entersoft Retail για την ενοποίηση όλων των Ομιλικών οικονομικών λειτουργιών και την παρακολούθηση των υπηρεσιών των ομίλων.

Μέσω ενός καινοτόμου συστήματος Mobile Διαχείρισης Αιτήσεων-Εγκρίσεων υλοποιήθηκαν όλες οι διαδικασίες Procure-to-Pay για τις Προμήθειες του Ομίλου σε συνδυασμό με τον Προϋπολογισμό. Επίσης τέθηκαν σε λειτουργία όλες οι προχωρημένες δυνατότητες του Entersoft Business Suite για Οργάνωση Πληρωμών & Μηχανογραφημένες Επιταγές σε συνδυασμό με το Cash Flow.

Με το υποσύστημα Οικονομικής παρακολούθησης Έργων παρακολουθούνται όλα τα έργα ανέγερσης, συντήρησης κι επέκτασης των ξενοδοχειακών μονάδων ενώ με το Entersoft Retail επιτυγχάνεται ο εποπτικός έλεγχος όλων των καταστημάτων λιανικής. Στις επεκτάσεις του συστήματος περιλαμβάνονται ένα προχωρημένο σύστημα τιμολόγησης υπηρεσιών (billing) της Μαρίνας Σκαφών καθώς και η υλοποίηση του Ομιλικού Business Analytics συστήματος με δεδομένα τόσο από το ERP όσο και από άλλα συστήματα του Ομίλου. Η συνολική υλοποίηση με το Entersoft Business Suite αποτελεί πρότυπη λύση για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες.