Διψήφια αύξηση εσόδων και κερδών το 2017 για την Entersoft

Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου Entersoft συνέχισαν και το 2017 την ανοδική τους πορεία με διψήφια ποσοστά. Συγκεκριμένα, τα ομιλικά έσοδα ανήλθαν στα 11,8 εκ. Ευρώ ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 39% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ανήλθαν σε 1,37 εκ. Ευρώ. Τα καθαρά έσοδα της μητρικής ανήλθαν στα 9,01 εκ. Ευρώ, αυξημένα κατά 12,4%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 1,14 εκ. Ευρώ. Η συνολική ζήτηση στην αγορά δεν παρουσίασε αυξητικές τάσεις πλην όμως η Entersoft και η θυγατρική Retail Link κατάφεραν να διεκδικήσουν μεγαλύτερη μερίδα νέων πελατών. Ενδεικτικά αναφέρονται για τη μητρική νέοι πελάτες όπως οι ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΜΟΥΖΑΚΗΣ, ΕΚΕΜΣ, ΦΑΡΜΑΖΑΚ, EUROPA, MANOSPACK, ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ, FRESHLINE, ΜΟΥΡΙΚΗΣ, ΧΑΝΔΡΗΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΣ, ΜΕΒΓΑΛ, ELPEN, SANI RESORT και πάνω από 200 άλλες μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις μέσω του δικτύου συνεργατών. Η θυγατρική Retail Link πέτυχε επίσης σημαντικές συμβάσεις σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης και παροχής Supply Chain Management υπηρεσιών με εταιρείες όπως οι ΚΡΙ-ΚΡΙ, ΜΕΒΓΑΛ, AVIS, ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ, PRINTEC, Boehringer Ingelheim, MARS, ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, NUMIL και πολλές άλλες μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος σημαντική άνοδο κατέγραψαν και οι πωλήσεις στο εξωτερικό και κυρίως στη Ρουμανία. Τα τελευταία δύο χρόνια ο όμιλος καταγράφει με συνέπεια διψήφια ετήσια ποσοστά ανόδου των εσόδων και των κερδών. Η επίδοση αυτή εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί λόγω του ανεκτέλεστου συμβασιοποιημένων έργων, των νέων προϊόντων και υπηρεσιών, όπως το Entersoft WMS που καταγράφει εξαιρετική πορεία στην αγορά, αλλά και της συνεχιζόμενης ανόδου των νέων πελατών που εκτιμάται ότι θα εντατικοποιηθεί με τις αναμενόμενες προκηρύξεις έργων του ΕΣΠΑ για τον Ιδιωτικό Τομέα. Τέλος θετικά αναμένεται να επιδράσει και η διαφαινόμενη άνοδος των επενδύσεων των εταιρειών σε ψηφιακά συστήματα οι οποίες όλα τα προηγούμενα χρόνια παρέμεναν σε χαμηλά επίπεδα.