Διάκριση της Entersoft ως Διαμάντι της Ελληνικής Οικονομίας

Η Entersoft, στο πλαίσιο του Forum Επιχειρηματικής Αριστείας “Diamonds of Greek Economy Awards 2018”, έλαβε την διάκριση ενός εκ των διαμαντιών της Ελληνικής οικονομίας για το 2017.

Tις καταξιωμένες επιχειρηματικές διακρίσεις Diamonds of the Greek Economy, απένειμε φέτος το New Times Publishing σε εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018 στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» στην Αθήνα. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν εκπρόσωποι της Πολιτείας και στελέχη των δυναμικότερων επιχειρηματικών ομίλων και επιχειρηματικών φορέων στην Ελλάδα.

Η ανάδειξη των δυναμικότερων και υγιέστερων ελληνικών επιχειρήσεων γίνεται μετά από αξιολόγηση, η οποία στηρίζεται σε συγκεκριμένους οικονομικούς δείκτες και κριτήρια μεταξύ των οποίων είναι η κερδοφορία, η δανειακή επιβάρυνση, η ρευστότητα, η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια κλπ., ενώ συνυπολογίζονται συγκεκριμένοι παράγοντες όπως τα επενδυόμενα κεφάλαια από μέρους των εταιρειών, η πολιτική τους στο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς επίσης και η πολιτική τους σε θέματα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Entersoft αναδείχθηκε ως μια από τις πλέον υγιείς και αναπτυσσόμενες εταιρείες στη χώρα.