“Η Ελλάδα παράγει – Ιστορίες δημιουργίας”

Ο Αντώνης Κοτζαμανίδης διηγείται την ιστορία της Entersoft στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του ΣΕΒ “Η Ελλάδα παράγει – Ιστορίες δημιουργίας”