«Η Ελλάδα παράγει – Ιστορίες δημιουργίας»

Ο Αντώνης Κοτζαμανίδης διηγείται την ιστορία της Entersoft στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του ΣΕΒ «Η Ελλάδα παράγει – Ιστορίες δημιουργίας»