Νέες μεγάλες εγκαταστάσεις του Entersoft Business Suite στον κλάδο ένδυσης-υπόδησης

Η Entersoft εμπλουτίζει κάθε χρόνο το ήδη μεγάλο πελατολόγιό της στο Fashion Industry με νέα ηχηρά ονόματα, επιβεβαιώνοντας την τεχνογνωσία και την καταλληλότητα των λύσεων που παρέχει. Οι επιχειρήσεις αυτού του κλάδου αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις και εφαρμόζουν πολύπλοκες διαδικασίες για την βελτίωση ή τη διατήρηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τους, αναμένοντας από τα πληροφοριακά τους συστήματα ευρείας κλίμακας αυτοματοποιήσεις και ευκολίες στη διαχείριση και εκμετάλλευση των δεδομένων. To Entersoft Business Suite σε συνδυασμό με τις λειτουργικότητες του Entersoft Retail παρέχει τις υποδομές και υλοποιείται με τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών τους και την αγοραστική τους εμπειρία, ενώ παράλληλα ενσωματώνει εργαλεία βελτιστοποίησης του κόστους και της αποθεματοποίησης.

Επιχειρήσεις του χώρου που επέλεξαν τα συστήματα της Entersoft είναι οι Tommy Hilfiger, Lapin, Καταστήματα Καλογήρου, Funky Buddha, Καλεστέσια κ.ά.