Το Entersoft WMS εδραιώνεται

Νέες εγκαταστάσεις του Entersoft WMS στις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας (Ζυθoποιΐα Μακεδονίας-Θράκης, Dust+Cream, ISOMAT, Αμβροσιάδης, Motomarket, Ιωάννου, Eurolamp) διευρύνουν τη χρήση του συστήματος και επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία και τη φήμη της λύσης μας στην αγορά.