Σταθερή πορεία και αύξηση κερδών της Entersoft το πρώτο 6μηνο του 2020

Με σταθερά έσοδα  και αυξημένα κέρδη το πρώτο 6μηνο του 2020 σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά και παρά την πανδημία, την τάση που έχει διαμορφωθεί για περισσότερα από τέσσερα χρόνια.  Σε επίπεδο Ομίλου  τα έσοδα ανήλθαν σε 8,02εκ. Ευρώ έναντι 8,04 εκ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων αναπτύχθηκαν με ισχυρότερο ρυθμό και ανήλθαν σε 2,62 εκ. Ευρώ, έναντι 1,92 εκ Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση 36%. Η άνοδος αυτή προέρχεται τόσο από την καλή επίδοση της μητρικής όσο και από τις εξαιρετικές επιδόσεις της θυγατρικής Retail Link σε Ελλάδα αλλά και των θυγατρικών σε Ρουμανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τα καθαρά έσοδα της μητρικής ανήλθαν στα 6,15 εκ. Ευρώ, μειωμένα  κατά 3%, ενώ τα κέρδη προ φόρων  αυξήθηκαν  κατά 14%  και ανήλθαν στα 1,80 εκ. Ευρώ.

Τα ρευστά διαθέσιμα του Ομίλου υπερτριπλασιάστηκαν, ξεπερνώντας τα 9,3 εκ ευρώ. Αυτά τα διαθέσιμα σε συνδυασμό με τη δυνατότητα δανεισμού δίνουν στον Όμιλο επενδυτικές δυνατότητες που ξεπερνούν τα 12 εκ ευρώ, εκ των οποίων μόλις 3,6 εκ ευρώ προήλθαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του ΧΑ. Ο Όμιλος εξετάζει ευκαιρίες εξαγορών αλλά και ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Για το δεύτερο εξάμηνο έχει ενισχυθεί το ανεκτέλεστο από νέα έργα ενώ η εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αναμένεται να τονώσει τα έσοδα τόσο της μητρικής όσο και της θυγατρικής Retail Link που κατέχει ηγετική θέση ως (πιστοποιημένος πλέον) Πάροχος Ηλεκτρονικής τιμολόγησης.