Σημαντική αύξηση εσόδων και κερδών στο εννεάμηνο

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2020.

Με αυξημένα  έσοδα  και κέρδη έκλεισε ο όμιλος της Entersoft το εννεάμηνο του 2020 σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά και παρά την πανδημία την τάση για διατηρήσιμη ανάπτυξη που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.  Σε επίπεδο Ομίλου  τα έσοδα ανήλθαν σε 11,61 εκ. Ευρώ έναντι 10,64 εκ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 9,1%. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 3,15 εκ. Ευρώ, έναντι 1,51 εκ Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση 108%.

Η άνοδος αυτή προέρχεται τόσο από την καλή επίδοση της μητρικής όσο και από τις εξαιρετικές επιδόσεις της θυγατρικής Retail Link στην Ελλάδα και όλων των θυγατρικών του εξωτερικού και κυρίως της Ρουμανίας.  Τα αποτελέσματα στην προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο είχαν επιβαρυνθεί με μη επαναλαμβανόμενο ποσό 0,37 εκ €, λόγω απομείωσης υπεραξίας θυγατρικών εταιριών που έχουν απορροφηθεί πλήρως από τη μητρική.

Τα καθαρά έσοδα της μητρικής ανήλθαν στα 8,87 εκ. Ευρώ, αυξημένα  κατά 6,3%, ενώ τα κέρδη προ φόρων  αυξήθηκαν  κατά 135%  και ανήλθαν στα 2,48 εκ. Ευρώ. Τα αποτελέσματα της μητρικής στην παρούσα περίοδο έχουν επωφεληθεί με τα αυξημένα έσοδα από μερίσματα της θυγατρικής Retail link κατά 105% σε σχέση με τη προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Τα ρευστά διαθέσιμα του Ομίλου υπερτριπλασιάστηκαν, ξεπερνώντας τα 10 εκ ευρώ. Αυτά τα διαθέσιμα σε συνδυασμό με τη δυνατότητα δανεισμού από εγκεκριμένες πιστωτικές γραμμές, δίνουν στον Όμιλο επενδυτικές δυνατότητες που ξεπερνούν ήδη τα 13 εκ ευρώ, εκ των οποίων μόλις 3,6 εκ ευρώ προήλθαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την εισαγωγή στην Κύρια Αγορά του ΧΑ. Ο Όμιλος εξετάζει ευκαιρίες εξαγορών αλλά και ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Το ανεκτέλεστο από νέα έργα ενισχύθηκε περαιτέρω το τρίτο τρίμηνο ενώ η εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης έχει ήδη τονώσει το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων και συμβάλλει στην ανάπτυξη των εσόδων τόσο της μητρικής όσο και της θυγατρικής Retail Link που κατέχει ηγετική θέση ως ένας εκ των τεσσάρων πιστοποιημένων Παρόχων Ηλεκτρονικής τιμολόγησης.