Η Entersoft αποκτά τη δραστηριότητα ERP της Computer Life

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για διαρκή διεύρυνση του πελατολογίου της μέσω οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών, αλλά και της προετοιμασίας της για την επερχόμενη περίοδο ανάκαμψης της οικονομίας και των κάθετων αγορών της ένδυσης/παραγωγής ρούχου, και με σκοπό την ισχυροποίηση της ηγετικής της θέσης στο χώρο του επιχειρηματικού λογισμικού, η εταιρεία ανακοινώνει την απόκτηση της δραστηριότητας ERP από την Computer Life AEBE.

Το συγκεκριμένο λογισμικό, εδώ και δεκαετίες, ειδικεύεται σε βιοτεχνίες και εμπορικές εταιρείες ρούχων και γούνας, με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και με σημαντικό πελατολόγιο με περισσότερες από 150 εταιρείες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Συμπληρώνεται με αυτό τον τρόπο η γκάμα των κάθετων αγορών που καλύπτει η Entersoft και ταυτόχρονα εμπλουτίζεται το ανθρώπινο δυναμικό της με περισσότερα έμπειρα στελέχη.

Στους επόμενους μήνες, τα συστήματα αυτά θα επεκταθούν και θα συνδεθούν με συστήματα και operations του Entersoft Business Suite, όπως Διαδικασίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Οργάνωσης Αποθηκών και Καταστημάτων Λιανικής, Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ και Ηλεκτρονική τιμολόγηση, ώστε να ενταχθούν με τον καλύτερο τρόπο στη συνολική γκάμα λύσεων που διαθέτει η Entersoft.