Η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. επενδύει στο Entersoft CRM

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης των διαδικασιών της, η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. επέλεξε τα προηγμένα συστήματα της Entersoft, με στόχο την κατάργηση της έγχαρτης διαχείρισης των βιβλίων της, τον ηλεκτρονικό έλεγχο πλήθους εγγράφων και αιτημάτων προς και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Τράπεζες, Φορείς και Επενδυτές, καθώς και την ταχύτατη-ευέλικτη πρόσβαση σε κάθε αρχειοθετημένο έγγραφο. Μέσα από πλούσια δυναμικά dashboards, παρέχεται στους χρήστες του συστήματος ολοκληρωμένη εικόνα των εργασιών, ιστορικό των επικοινωνιών, χρονοδιαγράμματα και στατιστικές αναλύσεις. Η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., μέσω της αξιοποίησης του Entersoft CRM υλοποιεί την απαιτούμενη ψηφιακή της αναβάθμιση και θέτει τα θεμέλια υιοθέτησης περαιτέρω λύσεων για την υποστήριξη και οργάνωση του συνόλου των εταιρικών ροών εργασίας.