Σε χρόνο ρεκόρ η Entersoft ολοκλήρωσε ERP έργο για την ΓΑΙΑΟΣΕ

Η ΓΑΙΑΟΣΕ, επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας, που δραστηριοποιείται στη διαχείριση και αξιοποίηση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας και του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού, επέλεξε το Entersoft Business Suite στο πλαίσιο της ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών της. Η εταιρεία είναι πλέον σε θέση να παρακολουθεί τις συμβάσεις / μισθώσεις που υλοποιεί, εφαρμόζοντας τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Με τη δέσμευση των ομάδων έργου και από τις δύο εταιρείες και την εφαρμογή της μεθοδολογίας υλοποίησης έργων Entersoft, το έργο ολοκληρώθηκε μέσα σε διάστημα μόλις 2 μηνών. Σημαντικό μέρος της υλοποίησης αφιερώθηκε στη συγκέντρωση και οργάνωση των δεδομένων σε ένα κοινό εργαλείο, που διασφαλίζει την διαφάνεια των εργασιών και την άμεση πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο.

Ο κ. Περικλής Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι επειδή το νέο σύστημα λογισμικού ERP της Entersoft επιτρέπει την βελτιστοποίηση των λειτουργιών της εταιρείας και υλοποιήθηκε άμεσα και αποτελεσματικά.»