Η Entersoft δημιουργεί Κέντρο Υλοποίησης & Ανάπτυξης Λογισμικού σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πάτρας

Νέα επένδυση της Entersoft, που δημιουργεί Κέντρο Υλοποίησης & Ανάπτυξης Λογισμικού στην Πάτρα σε συνεργασία με το τοπικό Πανεπιστήμιο. Αναμένεται να δημιουργήσει, στην πρώτη φάση, περί τις 60 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή. Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, επεκτείνεται και σε άλλα επίπεδα: προγραμματίζονται κοινές δράσεις σε υπάρχοντα και νέα ακαδημαϊκά προγράμματα του ΑκαδημαΪκού Ιδρύματος, πρακτική άσκηση φοιτητών του σε τομείς συναφείς με τις δραστηριότητες της Entersoft, συνεργασία σε ερευνητικά έργα κοινού ενδιαφέροντος και δημοσιεύσεις.

Η στρατηγική κίνηση της Entersoft συνδυάζεται με τις υψηλές προτεραιότητες που έχει θέσει η εταιρεία όσον αφορά την διαρκή ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής και την αξιοποίηση Ελλήνων μηχανικών και επιστημόνων. Όσον αφορά την τεχνολογία, η Entersoft ενσωματώνει στα προϊόντα επιχειρηματικού λογισμικού που διαθέτει την πιο προηγμένη τεχνολογία πληροφορικής, προκειμένου να απολαμβάνουν οι πελάτες της υπηρεσίες με τη βέλτιστη απόδοση.

Σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό, η Entersoft το 2016 απασχολούσε 190 άτομα, ενώ στο τέλος του 2021 θα ξεπεράσει τα 370, δηλαδή διπλασίασε το δυναμικό της. Το πλάνο της προβλέπει ότι σε ορίζοντα 5ετίας θα υπερ-διπλασιάσει εκ νέου το προσωπικό της. Για την κάλυψη των αναγκών, σε μια περίοδο που καταγράφεται έλλειμμα στην ελληνική αγορά εξειδικευμένου δυναμικού στο ΙΤ, αξιοποιεί κάθε πηγή άντλησης στελεχών με παράλληλο re-skilling αποφοίτων από παρεμφερείς κλάδους Θετικών & Οικονομικών επιστημών.

Με βάση το πλάνο της, προσφέρει ευκαιρίες αναβάθμισης και εξέλιξης στο προσωπικό της, μέσα από πλαίσιο που ανανεώνεται κάθε χρόνο. Επιπλέον χρηματοδοτεί 4 μεταπτυχιακά στελεχών ετησίως, ενώ συμμετέχει στη δράση Brain Regain και συνεργάζεται με φορείς όπως το ReGeneration. Η επένδυση στην Πάτρα προσφέρει έναν επιπλέον κρίκο, καθώς η ανάπτυξη πιο στενών σχέσεων με τα ελληνικά πανεπιστήμια συμβάλει στην άμεση επικοινωνία με τους φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.