Περιοδικό “Χρήμα” | Οι ψηφιακές δεξιότητες απαιτούμενο στοιχείο για την ανάπτυξη επιχειρήσεων και οργανισμών

Άρθρο αναφορικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, από τον Χαράλαμπο Αβρατόγλου, Δ/ντή Υποστήριξης και Διαχείρισης Γνώσης της Entersoft.

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων του προσωπικού της Entersoft αλλά και των συνεργατών και πελατών της, σε όλο το φάσμα των απαιτήσεων που φέρνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός, είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Η Entersoft παίζει βασικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων-πελατών, ψηφιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών και διασυνδέσεων- αυτοματοποιήσεων παρέχοντας σημαντικά οφέλη κόστους, ευελιξίας, ταχύτητας.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.