Δελτίο ΣΒΕ | Ψηφιακά κανάλια, όχημα εξωστρέφειας και ανάπτυξης για Βιομηχανικές επιχειρήσεις

Άρθρο αναφορικά με τα ψηφιακά κανάλια για τις Βιομηχανικές επιχειρήσεις, από τον Πάνο Κοντόπουλο, Γενικό Διευθυντή της Wedia, μέλος της Entersoft.

Μια ήδη διαπιστωμένη τάση επιταχύνθηκε σημαντικά από την πανδημία COVID-19, που επηρέασε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Αναφερόμαστε στη μεταφορά της διαδικασίας έρευνας και ολοκλήρωσης της αγοράς μέσα από ψηφιακά κανάλια. Tο ηλεκτρονικό εμπόριο επιτυγχάνει διείσδυση και έσοδα που θα απαιτούσαν τουλάχιστον 6 επιπλέον χρόνια με βάση τους αναμενόμενους ρυθμούς ανάπτυξης.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.