Η Entersoft στηρίζει για 2η συνεχή χρονιά το συνέδριο Business Finance in Action!

Για μια ακόμα φορά η Entersoft συμμετείχε με χορηγία στο 2ο συνέδριο Business Finance in Action!, το οποίο διοργανώθηκε διαδικτυακά στις 25 Μαΐου, προσελκύοντας το κοινό των CFOs και των ανώτερων στελεχών Οικονομικών Διευθύνσεων και Λογιστηρίων, όπου με συμμετοχή σημαντικών ομιλητών της αγοράς παρουσιάστηκαν σύγχρονες εφαρμοσμένες πρακτικές ψηφιακού μετασχηματισμού μέσα από case studies.

Ο Κωνσταντίνος Φωκάς, General Manager, Enterprise Applications Division, εκπροσώπησε τον Όμιλο Entersoft παρουσιάζοντας “Επίκαιρες πρακτικές ψηφιακής ωρίμανσης που εφαρμόστηκαν αποτελεσματικά στον Όμιλο Entersoft”, αναφερόμενος στις προκλήσεις των τελευταίων χρόνων, στα κομβικά προβλήματα οργάνωσης των χρηματοοικονομικών σε ένα περιβάλλον με αυξανόμενη πολυπλοκότητα και διάδραση, αλλά και με την ψηφιοποίηση των κρατικών υποδομών σε εξέλιξη, προβλήματα που καλείται να επιλύσει ο Οικονομικός Διευθυντής λαμβάνοντας υπόψη ανθρώπους, διαδικασίες και διαθέσιμες τεχνολογίες. Τα θέματα στα οποία εστίασε ήταν η αυτοματοποίηση της τιμολόγησης, οι ενέργειες ελέγχου της ρευστότητας και το πλαίσιο οργάνωσης των σχέσεων με τους πελάτες, με ορατά αποτελέσματα σε εξοικονόμηση πόρων και ξεκάθαρη εικόνα των σημαντικότερων οικονομικών δεικτών, τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και επίπεδο εταιρειών και business units.