Ομιλία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο | Νίκος Γκερέκος, Δ/ντής Υπηρεσιών Εγκατεστημένης Βάσης Πελατών, Entersoft

Στις 26 Μαϊου 2022, στο πλαίσιο των μαθημάτων Στρατηγική Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση έργων πληροφορικής, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα: Σύγχρονες προσεγγίσεις και πρακτικές στη Στρατηγική Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και στη Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, με ομιλητή τον κ. Νίκο Γκερέκο (Διευθυντή Υπηρεσιών Εγκατεστημένης Βάσης Πελατών της Entersoft), όπου παρουσιάστηκαν σύγχρονες πρακτικές διοίκησης έργων πληροφορικής, ο ρόλος του συμβούλου στο συντονισμό, την υλοποίηση και την εκπαίδευση, καθώς και την επικαιροποίηση, συντήρηση και επέκταση των επιχειρησιακών λειτουργιών, τόσο λόγω της δυναμικής αλλαγών στις επιχειρήσεις όσο και λόγω των αναβαθμίσεων στα λογισμικά, ενώ έγινε ανταλλαγή απόψεων για τα σχετικά γνωστικά πεδία αλλά και επί θεμάτων που αφορούν στην αγορά εργασίας στον ευρύτερο τομέα της Πληροφορικής.