Πολλαπλές διακρίσεις για την Entersoft στα Supply Chain Awards 2022

Η Entersoft, στο πλαίσιο της εντυπωσιακής τελετής των Supply Chain Awards την Πέμπτη 7 Ιουλίου, έλαβε πολλαπλές διακρίσεις αποσπώντας ένα χρυσό, ένα αργυρό κι ένα χάλκινο βραβείο.

Χρυσό βραβείο στην κατηγορία “Υπηρεσίες Logistics και μεταφορών” απέσπασε η πρωτοποριακή λύση aberon Vision Picking  η οποία υλοποιήθηκε στη ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ. Συγκεκριμένα, η λύση ξεκίνησε ως ερευνητικό έργο κι εξελίχθηκε σε ένα ολοκληρωμένο καινοτόμο σύστημα υποστήριξης και επιτάχυνσης της διαδικασίας συλλογής παραγγελιών σε σύγχρονα εφοδιαστικά κέντρα, με ορατά οφέλη για την ΔΕΛΤΑ: αύξηση παραγωγικότητας, μείωση των υπερωριών και αναβάθμιση του ρόλου picker.

Η λύση aberon που εφαρμόστηκε στο logistics center της ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ απέσπασε την αργυρή διάκριση στην κατηγορία “Αποδοτικότητα και παραγωγικότητα στα logistics”. Μέσα από την υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών (Pick to cart, Pick to pallet, RF scanning, Mobile Printing-Labelling, Data Collector για τη ογκομέτρηση μικρών και μεγάλων συσκευών), το μεγαλύτερο όφελος που αποκόμισε η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ήταν η αποτελεσματική διαχείριση της κατακόρυφης αύξησης των παραγγελιών σε περιόδους υψηλής καταναλωτικής έντασης από το Κέντρο Διανομής της.

Τέλος το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία “Αριστεία και Μετασχηματισμός στην Εφοδιαστική Αλυσίδα”, απέσπασε η συνδυαστική λύση Entersoft ERP, WMS/MES, CRM/Mobile SFA, Service και Παραγωγή που υλοποιήθηκε στη ROLCO με τη συνεργασία του πιστοποιημένου Entersoft partner ”Άλφα Σύμβουλοι Πληροφορικής”, ενσωματώνοντας ένα σύνολο τεχνολογιών αιχμής με άμεσα αισθητά αποτελέσματα στην αποδοτικότητα ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας.