Η Tikun Olam Ελλάδος, η 1η εταιρεία Φαρμακευτικής Κάνναβης στην Ελλάδα επιλέγει τις λύσεις Entersoft

Η παρουσία της Tikun Olam στην Ευρώπη ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2018, αξιοποιώντας τη δυναμική που έχει η χώρα να εξελιχθεί σε διεθνές κέντρο παραγωγής σκευασμάτων φαρμακευτικής κάνναβης, με το μεγαλύτερο μέρος να προορίζεται για εξαγωγές σε ευρωπαϊκές χώρες. Με συνολική επένδυση ύψους €40εκ, η TIKUN Europe έχει δημιουργήσει σε έκταση 56.000m2 στην Κόρινθο, τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη παραγωγική μονάδα του κλάδου και επέλεξε τις λύσεις Entersoft για την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας από τη φύτευση και την παραγωγή έως τη διάθεση του προϊόντος.

Μέσα από την υιοθέτηση των καινοτόμων πληροφοριακών συστημάτων Entersoft ERP, WMS, MPS/MRP καθώς και κυκλώματος Παραγωγής, η Tikun Olam ελέγχει άμεσα τους χρόνους κάθε σταδίου παραγωγής που χειρίζονται οι γεωπόνοι, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη δημιουργία διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου λόγω της ιδιαίτερης φύσης του προϊόντος, με έγκαιρο προγραμματισμό αγοράς α’ υλών, διαχείριση παραλαβών α’ υλών, πλάνο παραγωγής, διαχείριση αποθήκης, χωροταξίας και οργάνωση αποστολών

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Γιαννόπουλο / Chief Operation Officer στην Tikun Olam Ελλάδος: “Η συνεργασία μας με την Entersoft μας έδωσε τη δυνατότητα να έχουμε στη διάθεσή μας μία ενιαία πλατφόρμα με cross λειτουργικότητες, κεντρικό έλεγχο και έγκαιρη και αξιόπιστη διάχυση πληροφόρησης, για τη διαχείριση ενός τόσο ευαίσθητου στο χρόνο προϊόντος όπως η φαρμακευτική κάνναβη. Τα αποτελέσματα της επένδυσης ήταν αντάξια των προσδοκιών μας καθώς το νέο πληροφοριακό σύστημα καλύπτει με ευέλικτο τρόπο τις υπάρχουσες ανάγκες, διαθέτοντας τεχνολογικές υποδομές και επεκτασιμότητα ώστε να καλύψει και τις μελλοντικές.”