Η Entersoft χορηγός στο Solutions 11

Δυναμική παρουσία της Entersoft με Χορηγία στο συνέδριο Solutions 11 το οποίο διοργανώθηκε από την Planning σε συνεργασία με το Supply Chain Institute και έλαβε χώρα στις 24 Οκτωβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
Το συνέδριο παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάνω από 250 στελέχη της αγοράς, ανταλλάσσοντας απόψεις για κοινούς προβληματισμούς αναφορικά με τη σύνθετη εξίσωση που καλούνται σήμερα να λύσουν: εύρεση εναλλακτικών για μείωση του κόστους logistics, δομή του εμπορίου που άλλαξε, πτώση της παγκοσμιοποιημένης αγοράς αλλά και με το “micro” να κερδίζει έδαφος έναντι των οικονομιών κλίμακος με micro-picking, micro-buying, micro-ordering, micro-delivery, micro-timing και micro-forecasting.
Παράλληλα έγινε ανάλυση νέων ρόλων, μοντέλων και υπηρεσιών για τους 3PL και τον εκσυγχρονισμό τους, όπως επίσης και της σημασίας του ανθρώπινου παράγοντα σε όλες τις βαθμίδες με τη διασφάλιση της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας.