Η Ολυμπία Οδός επιλέγει το Entersoft Business Suite

Η εταιρεία “Ολυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε.” που λειτουργεί από το 2008 έχοντας αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του οδικού άξονα Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα, επενδύει στην ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού “Entersoft Business Suite” για τη βελτίωση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών της και την αξιοποίηση των πόρων της, μετά από εκτενή αξιολόγηση ERP συστημάτων.

Το σύνολο του έργου καλύπτει τις Οικονομικές Υπηρεσίες (Γενική Λογιστική, Κοστολόγηση, Χρηματοοικονομικά, Πάγια, κ.λπ.), τις διαδικασίες Προμηθειών, τις Αποθήκες & τη Διαχείριση των Αποθεμάτων, μέσα από την σχεδίαση και υλοποίηση όλων των σχετικών Workflows, καθώς και των ιδιαίτερα απαιτητικών αναφορών.