Η ΕKOL Greece επιλέγει το aberon

Η εταιρεία EKOL Greece (θυγατρική της πολυεθνικής EKOL με παρουσία σε 12 χώρες) έχει μπει δυναμικά στην ελληνικά αγορά των 3PL/4PL, προσφέρoντας υπηρεσίες διεθνών μεταφορών, αποθήκευσης και διανομής σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους.

Εγκαθιστώντας το aberon WMS και στα δύο κέντρα διανομής σε Ασπρόπυργο και Θεσσαλονίκη συνολικής στεγασμένης έκτασης 10.000 τ.μ., διασφαλίζει την απρόσκοπτη, error free, paperless λειτουργία των εργασιών προς τρίτους όπως παραλαβή, αποθήκευση και διανομή για λογαριασμό τους, εξασφαλίζοντας μεγάλες παραγωγικότητες και σημαντική μείωση στα κόστη διαχείρισης.

Παράλληλα με το υποσύστημα billing θα γίνεται ευκολότερα, τεκμηριωμένα και γρηγορότερα ο υπολογισμός των χρεώσεων προς τους αποθέτες. Με το υποσύστημα web θα δίνεται η live εικόνα του αποθέματος και του status των παραγγελιών τους μέσω internet σε όλους τους πελάτες-αποθέτες.

Τέλος, με το aberon λύνονται αποτελεσματικά και αρκετά προβλήματα που μπορεί να δημιουργούνται με τις διαφορετικές μονάδες μέτρησης που μπορεί να έχουν μεταξύ τους οι αποθέτες λόγω διαφορετικού τρόπου εργασίας βάσει του αντικειμένου τους.