Η Κυτιοποιΐα – Λιθογραφία ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ εγκαθιστά aberon

Η εταιρεία Κοσκινίδης packaging, διαθέτει καθετοποιημένη παραγωγή με αυτοματισμούς και εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό στον τομέα της συσκευασίας με εργοστάσια στον Ταύρο, το Μοσχάτο και το Κορωπί.

Εγκαθιστώντας το aberon WMS στις δύο αποθήκες των εργοστασίων Ταύρου και Μοσχάτου, θα επιτύχει: live παρακολούθησης των σωστών αποθεμάτων (Α υλών, ημιετοίμων προϊόντων, ετοίμων προϊόντων), εύκολη παρακολούθηση και διαχείριση παρτίδων, διαδικασίες ποιοτικών ελέγχων με προσωρινό κλείδωμα αποθέματος και αποκλεισμό διάθεσης των ελαττωματικών προϊόντων.

Όλες οι κινήσεις θα γίνονται αποκλειστικά μόνο με σκαναρίσματα barcode (εισαγωγές, εναποθέσεις, picking για παραγωγή, παραλαβή από παραγωγή, picking παραγγελιών, ανατροφοδοσίες και τακτοποιήσεις αποθέματος), εξασφαλίζοντας μηδενικά λάθη, μεγάλες παραγωγικότητες, μείωση κόστους διαχείρισης, πλήρη γνώση ανά πάσα στιγμή των αποθεμάτων και των χαρακτηριστικών τους και διευκόλυνση της ιχνηλασιμότητας βάσει των αναλώσεων στις γραμμές παραγωγής, παρακολουθώντας το απόθεμα τελικών προϊόντων που μπορεί να έχει δημιουργηθεί από συγκεκριμένες παρτίδες Α υλών και αντίστροφα.