Ο MEDISYN επένδυσε στην ψηφιοποίηση των logistics με Entersoft WMS

Ο Συνεταιρισμός Εργαστηριακών Ιατρών Medisyn, ιδρύθηκε το 1995 από ανεξάρτητους εργαστηριακούς ιατρούς, με στόχο την αξιοποίηση της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας της ειδικότητας της ιατρικής βιοπαθολογίας για την παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Σήμερα ο Medisyn πρωτοπορεί στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας διαθέτοντας διεθνούς αναγνώρισης εργαστήριο αναφοράς στην Αθήνα και υποκαταστήματα σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα αι Κρήτη, όπου εκτελούνται διαπιστευμένες κατά ISO 15189 διαγνωστικές εξετάσεις για λογαριασμό των Εργαστηριακών Ιατρών σε όλη την Ελλάδα. Ο Συνεταιρισμός διαθέτει σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους για την κάλυψη των αναγκών του και την τροφοδοσία των υλικών.

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των αποθηκών και της βέλτιστης διαχείρισης των αποθεμάτων, εγκατέστησε το σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα ENTERSOFT WMS, οργανώνοντας μια σειρά από διαδικασίες:

 • Καταγραφή και απεικόνιση της χωροταξίας σε όλες τις περιοχές της αποθήκης, ράμπες παραλαβών, αποστολών και ράφια back to back.
 • Διαχείριση των εισερχομένων (παραλαβές από προμηθευτές, παραλαβές από υποκαταστήματα) και των εξερχομένων (παραγγελίες πωλήσεων, παραγγελίες προς υποκαταστήματα).
 • Κιβωτιοποίηση/φόρτωση με τις αναγκαίες εκτυπώσεις αναφορών και ετικετών.
 • Διαχείριση των επιστροφών (reverse logistics)
 • Αποτύπωση των ενδοδιακινήσεων, των εσωτερικών τακτοποιήσεων και των μεταφορών αποθεμάτων
 • Παρακολούθηση φυσικού αποθέματος ανά θέση και χαρακτηριστικά αποθέματος.
 • Ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο τεμαχίου, ημέρας, σημείου, παρτίδας.
 • Τάχιστες απογραφές με αποτέλεσμα πληροφόρηση της διοίκησης για το πραγματικό/φυσικό απόθεμα

Τα οφέλη που αποκόμισε o MEDISYN είναι πολλαπλά:

 • Εκσυγχρονισμός και αυτοματοποίηση των διαδικασιών Logistics
 • Μείωση του λειτουργικού ρίσκου και κόστους
 • Ακρίβεια αποθεμάτων και τήρηση διαστάσεων αποθέματος
 • Ιχνηλασιμότητα σε όλες τις διαδικασίες logistics
 • Ακρίβεια εκτέλεσης ενεργειών με εφαρμογή συστημικών ελέγχων και μείωση λαθών, που έφερε την αύξηση παραγωγικότητας
 • Καταγραφή του ιστορικού των ενεργειών των χρηστών, διαθέσιμο προς χρήση σε ελέγχους και πλούσιο reporting
 • Επεκτασιμότητα και προσαρμογή σε αλλαγές περιβάλλοντος για το μέλλον