Διευρύνεται η παρουσία της Entersoft στις Φαρμακαποθήκες. Συμφωνία με τη Δυναμική για τον ψηφιακό της μετασχηματισμό

Μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές φαρμακαποθήκες στην Ελλάδα, η Δυναμική Φαρμακαποθήκη, με πάνω από 70 χρόνια εμπειρίας στην εμπορία, διανομή και προώθηση φαρμάκων, παραφαρμάκων, καλλυντικών καθώς και 3PL υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής για λογαριασμό φαρμακευτικών εταιρειών, υιοθετεί ένα σύνολο λύσεων της Entersoft για τον πλήρη εκσυγχρονισμό των δομών της, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Η μετάβαση σε ένα προηγμένης τεχνολογίας ενιαίο πληροφοριακό σύστημα με άμεσο και εύκολο reporting αποτέλεσε καίρια προτεραιότητα για τη Δυναμική. Μετά από ενδελεχή έρευνα στην αγορά, προχώρησε στην επιλογή της πλατφόρμας Entersoft Business Suite (ERP – CRM – Mobile – WMS) για τη διαχείριση των εξαιρετικά αυξημένων απαιτήσεων της. Το έργο θα εστιάσει στη βελτιστοποίηση των συχνών παραδόσεων με ακρίβεια και ταχύτητα, στην εξυπηρέτηση των χιλιάδων γραμμών παραγγελιών καθημερινά, με ταυτόχρονη διασύνδεση με το ρομποτικό σύστημα εκτέλεσης παραγγελιών (KNAPP).

Η Entersoft προχωρά στην υλοποίηση ενός ευρύτατου καινοτόμου συστήματος που σηματοδοτεί την αρχή μιας σημαντικής επένδυσης της Δυναμικής Φαρμακαποθήκης στο πλαίσιο του ψηφιακού της μετασχηματισμού, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το ρόλο του Ομίλου Entersoft ως στρατηγικού συνεργάτη δυναμικών επιχειρήσεων με έντονη αναπτυξιακή πορεία στον κλάδο των φαρμακαποθηκών.