Ο Ομιλος INTERWOOD επεκτείνει τη συνεργασία με την ENTERSOFT για την οργάνωση των logistics

Η INTERWOOD ιδρύθηκε το 1983 με αρχική δραστηριότητα την εισαγωγή ξυλείας από Σουηδία και Φινλανδία, ενώ σήμερα, μετά από 40 χρόνια πολύτιμης εμπειρίας, έχει αναπτύξει μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες, με έδρα σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Ελευσίνα σε έκταση 45,000 τμ. με στεγασμένους αποθηκευτικούς χώρους & χώρους παραγωγής συνολικής έκτασης 14,000 τμ. όπου λειτουργούν Μονάδες παραγωγής παρκέτων, επεξεργασίας ξυλείας και παραγωγής για πάγκους και πόρτες, ενώ διαθέτει επίσης ιδιόκτητες αποθήκες στην Θεσσαλονίκη (73,000 τμ.) και στη Μάνδρα Αττικής (13,500 τμ.). Στον όμιλο σήμερα ανήκουν οι Interwood Ξυλεμπορία, η Dipo, η Eltop και το 34% της Βασιλόπουλος ΑΕ. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Μετά από την αξιόπιστη και αποδοτική υλοποίηση συστημάτων εμπορικής και χρηματοοικονομικής οργάνωσης, καθώς και των παραγωγικών-μεταποιητικών διαδικασιών με ERP, CRM, Mobile SFA του Entersoft Business Suite, μέσα από μια εξαιρετική εμπειρία συνεργασίας, ο Ομιλος προχωρά στο βήμα εκσυγχρονισμού των διαδικασιών διακίνησης και οργάνωσης των αποθεμάτων, με το Entersoft WMS. Αντικείμενο του έργου είναι η αποδοτική σχεδίαση μιας σειράς καθημερινών εργασιών που θα οδηγήσει σε μια βελτιστοποιημένη διαχείριση των αποθεμάτων:

  • Καταγραφή και απεικόνιση της χωροταξίας σε όλες τις περιοχές της αποθήκης, ράμπες παραλαβών, αποστολών, ράφια back to back και εξωτερικούς μη στεγασμένους χώρους όπου υπάρχει μεγάλο απόθεμα
  • Διαχείριση των εισερχομένων (παραλαβές από προμηθευτές και υποκαταστήματα) και εξερχομένων (παραγγελίες πελατών και υποκαταστημάτων)
  • Ανατροφοδοσίες των μελαμινών, συλλογή, packing και φόρτωση
  • Διαχείριση δέματος ως «οντότητα» (αυτόνομη μονάδα πακετοποίησης προϊόντων ξυλείας στην οποία γίνεται και οποιαδήποτε μελλοντική αναφορά – traceability). Διάσπαση δέματος.
  • Διαχείριση επιστροφών (reverse logistics)
  • Παρακολούθηση φυσικού αποθέματος ανά θέση, παρτίδα, δέμα
  • Αποτύπωση των ενδοδιακινήσεων, των εσωτερικών τακτοποιήσεων και των μεταφορών αποθεμάτων
  • Ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο τεμαχίου, ημέρας, δέματος, παρτίδας
  • Γρήγορες απογραφές για άμεση εικόνα του πραγματικού αποθέματος

Κύριος στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών Logistics, που θα οδηγήσουν σε ακρίβεια πληροφόρησης για το απόθεμα και τις ανάγκες αναπλήρωσής του, τη μείωση των λαθών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους, με παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας. Τέλος, η τεχνολογική πλατφόρμα στην οποία στηρίζεται το Entersoft WMS και με την οποία έχουν εξοικειωθεί τα στελέχη της INTERWOOD, εξασφαλίζει την επεκτασιμότητα και την προσαρμοσιμότητα σε μελλοντικές αλλαγές του περιβάλλοντος και της αγοράς.