Υπογραφή συμφωνίας με την ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ Α.Ε. για την υιοθέτηση του Entersoft Business Suite

Η εταιρεία ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ Α.Ε., μία δυναμική βιομηχανία με δύο εργοστάσια στον Βόλο και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, επέλεξε τη λύση Entersoft Business Suite για την αποτελεσματική οργάνωση του συνόλου των τμημάτων της.

Η εταιρεία ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ Α.Ε., κάνοντας το επόμενο βήμα στην οργάνωσή της, επέλεξε το Entersoft EBS, (ERP, CRM, WMS) για την ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜIΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΕΡΓΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ.

Η τεχνολογία, η ολοκληρωμένη προσέγγιση και το βάθος των λύσεων του EBS για όλα τα τμήματα και δραστηριότητες της επιχείρησης, καθώς και η εμπειρία και τεχνογνωσία σε αντίστοιχα έργα των στελεχών του υποκαταστήματος στην Λάρισα, ήταν οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας και ολοκλήρωσης της συμφωνίας.

Η συνεργασία με τη διακεκριμένη αυτή επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της παρουσίας της Entersoft στις αγορές της Θεσσαλίας και της Βορειοδυτικής Ελλάδας, μέσω του νέου της υποκαταστήματος στη Λάρισα.