Χορηγία της Entersoft στο 1ο HR Retreat – Time to invest in ourselves

Με ενεργή παρουσία συμμετείχε η Entersoft και η θυγατρική της SmartCV στο 1ο HR Retreat που διοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελλάδος (ΣΔΑΔΕ) στις 9 Ιουνίου το οποίο συγκέντρωσε όλους τους επαγγελματίες της HR κοινότητας, φιλοξενώντας key note speakers, που συνέβαλλαν στη δημιουργία μιας μοναδικής εμπειρίας για όλους τους συμμετέχοντες.