Νέα εξαγορά για την Entersoft που ενισχύει τη θέση της στην αγορά της Εντατικής Λιανικής

Η  Entersoft υπέγραψε Ιδιωτικό Συμφωνητικό για την εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «SW RetailSoft Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο SW RetailSoft ΑΕ, που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής.

Η εξαγορά εντάσσεται στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού της Entersoft για επέκταση της παρουσίας της στο χώρο του Λογισμικού Εντατικής Λιανικής, και ιδιαίτερα στην αγορά των Super Markets, Mini Markets και Πολυκαταστημάτων. Η εταιρεία διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία στην υλοποίηση έργων και στην υποστήριξη 24/7 απαιτητικών οργανισμών λιανικής, καθώς και πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών που αριθμεί περισσότερους από 40 συνεργάτες. Στο πελατολόγιό της εντάσσονται μερικές από τις μεγαλύτερες αλυσίδες Super Market της χώρας όπως LIDL, MyMarket, Γαλαξίας, Θανόπουλος, Χαλκιαδάκης, ΣΥΝΚΑ Κρήτης, Retail&More (Carrefour), Βιολογικό Χωριό καθώς και άλλες εταιρείες με σημαντικές δραστηριότητες λιανικής όπως ΑΝΕΚ Lines, HONDOS CENTER, Gucci, Adidas, Ralph Lauren, AXF Attrativo, Perfect Toys κ.α.

Ο συνολικός τζίρος για το σύνολο του 2022 ανήλθε σε περίπου 1,45 εκ ευρώ, ενώ τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 0,2 εκ ευρώ. Η εταιρεία εμφανίζει θετικό καθαρό ταμείο.

Το συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 1,2 εκ ευρώ. Επιπλέον, συμφωνήθηκε η καταβολή earnout bonus ανάλογα με την επίτευξη στόχων εσόδων και κερδοφορίας για το έτος 2023. Η εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Entersoft.