Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ υιοθετεί τη λύση “e-Τιμολόγησή μου” της ENTERSOFT

Με πάνω από 95 χρόνια στην αγορά του φαρμάκου και παραμένοντας στην κορυφή της ελληνικής Βιομηχανίας Φαρμάκων, οι ΒΙΑΝΕΞ και ΒΙΑΝ, εταιρείες του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ, υλοποιούν τη λύση “e-Τιμολόγησή μου” της ENTERSOFT για τη διαχείριση άνω των 300.000 παραστατικών ετησίως. Το έργο αφορά την αποϋλοποίηση των παραστατικών και την ηλεκτρονική τιμολόγηση με τον Ιδιωτικό και το Δημόσιο τομέα, αλλά και τη διασύνδεσή τους με την πλατφόρμα Mydata της AAΔΕ για την ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων.
Η αποδεδειγμένη εμπειρία της ENTERSOFT σε πολυάριθμες και πολύπλοκες υλοποιήσεις και οι διαρκείς επενδύσεις της στην καινοτομία αποτέλεσαν τα βασικά κριτήρια για την επιλογή της από τον Όμιλο ΒΙΑΝΕΞ.
Η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης οδηγεί σε απλοποίηση του εξοπλισμού με άμεση κατάργηση των ΦΗΜ, ενώ η αξιοποίηση των θεσμοθετημένων φορολογικών διευκολύνσεων και επενδυτικών φοροαπαλλαγών αναμένεται να προσδώσει σημαντικά οφέλη μείωσης κόστους και διαχείρισης πόρων.