Ο Όμιλος FOURLIS επιλέγει την ολοκληρωμένη λύση ηλεκτρονικής τιμολόγησης της ENTERSOFT

Την έναρξη συνεργασίας της ENTERSOFT με τον Όμιλο FOURLIS, έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς ομίλους διαρκών καταναλωτικών αγαθών με διεθνή εμπορική δραστηριότητα, σηματοδοτεί η συμφωνία για την υλοποίηση της λύσης “e-Τιμολόγησή μου” για τα καταστήματα ΙΚΕΑ & INTERSPORT που αφορά όλη τη δραστηριότητα λιανικής/χονδρικής και τη διασύνδεση με τα διάφορα συστήματα έκδοσης παραστατικών που χρησιμοποιούν.

Μέσα από την υλοποίηση της λύσης, ο Όμιλος FOURLIS στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του διαχειριστικού κόστους και χρόνου απασχόλησης και ελέγχων από το λογιστήριο, μέσα από την ψηφιοποίηση και απλοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, χρησιμοποιώντας την πρόσβαση στο τεράστιο δίκτυο των > 56.000 συνδεδεμένων επιχειρήσεων της ENTERSOFT, καθώς και από την κατάργηση των φορολογικών μηχανισμών με την real time έκδοση και διαβίβαση στην ΑΑΔΕ του τεράστιου όγκου των αποδείξεων λιανικής, ενώ απώτερος στόχος είναι η αποϋλοποίηση κάθε συναλλαγής.