Μέσω της Entersoft το 40% της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο myDATA

Σημαντική αύξηση ανά τρίμηνο παρουσιάζει η Entersoft στην αποστολή παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA μέσω της υπηρεσίας «e-Τιμολογησή μου». Ως αποτέλεσμα η εταιρεία κατέλαβε μερίδιο 40% του συνόλου των παραστατικών που αποστάλθηκαν στην ΑΑΔΕ τον μήνα Οκτώβριο.

Η έντονη αύξηση του αριθμού των παραστατικών που η Entersoft διακινεί προς την ΑΑΔΕ κάθε μήνα προκύπτει από την ένταξη 55.000 επιχειρήσεων στο δίκτυο της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων κάποιων με υψηλό όγκο παραστατικών όπως ΚΑΥΚΑΣ, Marks & Spencer, IKEA, Intersport, Speedex, ΒΙΑΝ-ΒΙΑΝΕΞ, ELPEN και Galenica. Αρκετές από αυτές χρησιμοποιούν την λύση "e-Τιμολογησή μου" και για την ηλεκτρονική τιμολόγηση των συναλλαγών τους με το δημόσιο (B2G) η οποία είναι υποχρεωτική. Συγκεκριμένα, μόνο στο τελευταίο τρίμηνο, η Entersoft διαχειρίστηκε περισσότερα από 27 εκατομμύρια παραστατικά, κάτι που αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες καθώς ολοκληρώνονται εκκρεμή έργα.

Η συνεχής αύξηση απορρέει από τα οφέλη που προσφέρει η λύση "e-Τιμολογησή μου" στις επιχειρήσεις. Μειώνει τα λειτουργικά κόστη μέσω της αποϋλοποίησης των παραστατικών, επιτρέπει την κατάργηση φορολογικών μηχανισμών στις αλυσίδες λιανικής και εξασφαλίζει αρχειοθέτηση μέγιστης ασφάλειας στο cloud.