Σημαντικά νέα έργα ERP και WMS της Entersoft στη Βόρεια Ελλάδα

Η ΠΙΤΕΝΗΣ ΑΕ, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής και εμπορίας τροφίμων στην Ελλάδα με εργοστάσιο στην Κοζάνη και πάνω από 80 αντιπροσώπους για την τροφοδοσία άνω των 11.000 σημείων πώλησης σε όλο τον κόσμο, υιοθετεί το Entersoft WMS/MES για την κάλυψη της Παραγωγής και της Διακίνησης με χρήση RF και Production station, με στόχο την αυτοματοποίηση και την καλύτερη πρόβλεψη αποθεμάτων και διαχείριση των πόρων.

Η ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΑΕ, η μεγαλύτερη εισαγωγική αντιπροσωπεία μοτοσυκλετών & scooter, ανταλλακτικών και λιπαντικών στην Ελλάδα, με έδρα τα Τρίκαλα και αντιπροσώπους σε Κύπρο, Ουγγαρία, Πολωνία και όλες τις Βαλκανικές χώρες, επέλεξε την ενοποιημένη λύση Entersoft ERP & WMS, με γνώμωνα την προηγμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία, την οργάνωση και την μεθοδολογία υλοποίησης υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η ΙΩΣΗΦ ΑΕ, που δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας βιομηχανικών ειδών και εργαλείων με έδρα στη Λαμία και διάθεση σε όλη την Ελλάδα μέσω δικτύου διανομής,  αναβαθμίζει την υπάρχουσα συνεργασία με την Entersoft, υλοποιώντας το πλήρες σύστημα Entersoft WMS για την οργάνωση των παραλαβών, διακινήσεων, συλλογής, απόθεσης στις μεγάλες της αποθήκες, σε ένα ενοποιημένο, τεχνολογικά προηγμένο περιβάλλον εργασίας.