Η Μασούτης επιλέγει την Entersoft ως Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Την προηγμένη λύση e-Τιμολόγηση μου της Entersoft επέλεξε η Μασούτης για τον εκσυγχρονισμό της έκδοσης παραστατικών από το σύνολο των 387 καταστημάτων της αλυσίδας.

Η λύση περιλαμβάνει την ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιημένων παραστατικών τόσο για τις αποδείξεις λιανικής (B2C), όσο και για την έκδοση τιμολογίων χονδρικής (B2B) αλλά και τιμολογίων προς το Δημόσιο (B2G). Επίσης περιλαμβάνει την αποστολή των παραστατικών προς το myDATA και τον πελάτη ή το Δημόσιο και βέβαια την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση τους. Η τεχνογνωσία και οι επενδύσεις της Entersoft για την e-Τιμολόγηση σε συνδυασμό με την αξιοπιστία της υπηρεσίας στην διακίνηση και αρχειοθέτηση πολύ μεγάλων όγκων παραστατικών, αποτέλεσαν σημαντικούς παράγοντες για την επιλογή της εταιρείας. Με την επένδυση αυτή η Μασούτης στοχεύει στην μείωση του λειτουργικού κόστους έκδοσης και αρχειοθέτησης των παραστατικών, την εναρμόνιση με τις τελευταίες εξελίξεις και στην δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων στην ψηφιακή εποχή.

Σύμφωνα με τον Απόστολο Δοξανίδη, IT Director στην Μασούτης: «Η ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών αποτελεί στρατηγικό στόχο για την Μασούτης, ενώ η πρόταση της Entersoft κρίθηκε άρτια σε όλα τα επίπεδα.»