Γλώσσα:
Προϊόντα
ERP Ξενοδοχείων

Το PROT@ERP είναι το πιο πλήρες Hospitality ERP της ελληνικής αγοράς και απευθύνεται σε μεσαίες και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και αλυσίδες. Καλύπτει όλη την απαιτούμενη λειτουργικότητα για Αποθήκες Food & Beverage, Διαχείριση Προμηθευτών και Αγορών, ΧρηματοΟικονομική Διαχείριση, Διαχείριση Παγίων, Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Κοστολόγηση Παραγωγής και Προϋπολογισμούς, καθώς και εξειδικευμένες δυνατότητες διαχείρισης πολλαπλών ξενοδοχειακών μονάδων (αλυσίδες).

 

Αποτελεί την πιο σύγχρονη λύση στο χώρο και έχει προκύψει ως εξειδίκευση του προϊόντος Entersoft Business Suite®, στο οποίο έχει ενσωματωθεί τεχνογνωσία και εμπειρία για τη συγκεκριμένη κάθετη αγορά. Το προϊόν είναι πλήρως ενοποιημένο με τις πιο δημοφιλείς λύσεις Front Office και POS συστημάτων.


Βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι:

1. Η εμπεριστατωμένη διαχείριση αποθηκών F&B, συνταγών και κοστολόγησης παραγωγής.

2. Η ολοκληρωμένη οικονομική διαχείριση με ενοποιημένα υποσυστήματα Γενικής Λογιστικής, Αναλυτικής Λογιστικης, Παγίων και Προϋπολογισμού.

3. Ο άμεσος χρηματοοικονομικός έλεγχος εισπράξεων-πληρωμών.

4. Η αυτόματη ενημέρωση εγγραφών μεταξύ των διαφόρων ξενοδοχειακών μονάδων που βασίζεται στο εξελιγμένο σύστημα Replication της Entersoft.

5. Η ολοκληρωμένη Διαχείριση Υποκαταστημάτων για παρακολούθηση και άμεση απεικόνιση όλων των δεδομένων κάθε ξενοδοχείου ξεχωριστά αλλά και συγκεντρωτικά της αλυσίδας.

6. Το πλούσιο Υποσύστημα Εταιρικής Πληροφόρησης (MIS) με το οποίο κερδίζετε έγκαιρη και έγκυρη Πληροφόρηση ώστε να ανταποκριθείτε άμεσα στις ανάγκες της αγοράς σας.

 

Το προϊόν αποτελεί καινοτομία στην ελληνική αγορά, διαφοροποιείται πλήρως από τις μέχρι τώρα λύσεις hospitality και βασίζεται στη νέα τεχνολογία Microsoft®.NET.