Γλώσσα:
Σεμινάρια
Πιστωτικός Έλεγχος Πιστωτικός Έλεγχος
Αθήνα 10/11/2017
Σκοπός:
Nα αναδείξει τους τρόπους αξιολόγησης της πιστωτικής συμπεριφοράς των πελατών και να παρουσιάσει τα διάφορα εργαλεία του συστήματος που εξυπηρετούν την εφαρμογή πιστωτικών ελέγχων στις σχετικές ροές εργασίας.

Περιεχόμενα :

Τρόπος καθ
Cash Flow & Budgeting Cash Flow & Budgeting
Θεσσαλονίκη 06/10/2017
Σκοπός:
Η εκμάθηση των μηχανισμών ενημέρωσης, παρακολούθησης και ανάγνωσης του Cash Flow μέσα από το σύστημα.

Περιεχόμενα :
Διαμόρφωση και παρακολούθηση των χρηματικών εισροών και εκροών (Cash Flow) στο σύστημα
Σύνδεση του Προϋπολογισμού με
Business Intelligence Reporting Business Intelligence Reporting
Θεσσαλονίκη 22/09/2017
Σκοπός:
Η παρουσίαση των δυνατοτήτων των προαπαιτούμενων λειτουργίας και της φιλοσοφίας του ενσωματωμένου reporting του EBS/Expert & CRM για την κάλυψη αναγκών σε στρατηγικό, τακτικό και λειτουργικό επίπεδο.

Περιεχόμενα :
Παρουσίαση, επεξήγηση
Dashboard Designer Dashboard Designer
Θεσσαλονίκη 07/07/2017
Σκοπός:
Η εκμάθηση κατασκευής Dashboards για εύκολη καθοδήγηση των χρηστών σε διάφορες ροές εργασίας (home-pages) και για χρήση σε reporting υψηλού επιπέδου (dashboard analytics) με διαδραστική λογική.
Για την εκπαίδευση αυτή θεωρείται προαπαιτού
Νέες Εκδόσεις Νέες Εκδόσεις
Αθήνα 27/06/2017, Θεσσαλονίκη 08/12/2017
Σκοπός:
H αναφορά των σημαντικότερων σημείων, στα οποία παρουσιάζονται αλλαγές στις τελευταίες εκδόσεις ERP/CRM καθώς και η επισήμανση βασικών προσθηκών ή βελτιώσεων των διαδικασίων, ηι ενσωμάτωση των οποίων μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία στ
1 2 3 4