Γλώσσα:
Υπηρεσίες
Ολοκλήρωση με άλλα Συστήματα

Πολλές επιχειρήσεις διαθέτουν επιχειρησιακά συστήματα τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν στις λειτουργίες τους με τα αντίστοιχα της Entersoft.

 

Ειδικά λογισμικά διαχείρισης Call Centers (CTI Call Management Systems), Web Platforms, Business Process Management Systems, προϋπάρχουσες επιχειρησιακές εφαρμογές (Legacy applications) είναι μερικά μόνο από τα συστήματα που συνήθως απαιτείται να ολοκληρωθούν με αυτά της Entersoft για να δώσουν συνολικές λύσεις.

 

Τα λογισμικά της Entersoft, όντας ανεπτυγμένα σε τεχνολογίες ανοικτής αρχιτεκτονικής, υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας (Web Services) για την ολοκλήρωση με άλλες εφαρμογές.

testimonials 
OK Anytime Market A.E.
«Η υλοποίηση του Entersoft Business Suite έδωσε νέες διαστάσεις στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξ...
Όμιλος C&C International
« Η υλοποίηση του Entersoft Business Suite® έδωσε νέες διαστάσεις στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτ...
DIXONS-ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
«Με το Entersoft CRM υλοποιήσαμε ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα πληροφοριακό σύστημα, πο...
Όμιλος CPI
«Η μετάβαση από το προηγούμενο πληροφοριακό μας σύστημά σε ERP, ήταν μια απαιτητική και επίπονη δια...
Όμιλος DIONIC
«Οι επιτακτικές αλλαγές στην αγορά δεν μπορούσαν να βρουν εύκολη ανταπόκριση στο υπάρχον μηχανογραφ...
ΣΕΒ
«Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, εξωστρεφή και ...
LeasePlan Hellas S.A.
«Το Entersoft CRM® είναι πραγματικά πολύ απλό στη χρήση του και υιοθετήθηκε εύκολα από τους χρήστες...
ALPHA Δορυφορική Τηλεόραση
«Βασικό κριτήριο επιλογής της Entersoft ήταν η ευελιξία του προϊόντος της και η δυνατότητα προσαρμο...
Pipelife Ελλάς
«Οι σύνθετες ανάγκες του πολυεθνικού ομίλου μας απαιτούσαν την αντικατάσταση του ERP που χρησιμοποι...