Γλώσσα:
Υπηρεσίες
Ολοκλήρωση με άλλα Συστήματα

Πολλές επιχειρήσεις διαθέτουν επιχειρησιακά συστήματα τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν στις λειτουργίες τους με τα αντίστοιχα της Entersoft.

 

Ειδικά λογισμικά διαχείρισης Call Centers (CTI Call Management Systems), Web Platforms, Business Process Management Systems, προϋπάρχουσες επιχειρησιακές εφαρμογές (Legacy applications) είναι μερικά μόνο από τα συστήματα που συνήθως απαιτείται να ολοκληρωθούν με αυτά της Entersoft για να δώσουν συνολικές λύσεις.

 

Τα λογισμικά της Entersoft, όντας ανεπτυγμένα σε τεχνολογίες ανοικτής αρχιτεκτονικής, υποστηρίζουν διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας (Web Services) για την ολοκλήρωση με άλλες εφαρμογές.

testimonials 
DIXONS-ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
«Με το Entersoft CRM υλοποιήσαμε ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα πληροφοριακό σύστημα, πο...
Όμιλος CPI
«Η μετάβαση από το προηγούμενο πληροφοριακό μας σύστημά σε ERP, ήταν μια απαιτητική και επίπονη δια...
Όμιλος C&C International
« Η υλοποίηση του Entersoft Business Suite® έδωσε νέες διαστάσεις στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτ...
OK Anytime Market A.E.
«Η υλοποίηση του Entersoft Business Suite έδωσε νέες διαστάσεις στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξ...
ΣΕΒ
«Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, εξωστρεφή και ...
ALPHA Δορυφορική Τηλεόραση
«Βασικό κριτήριο επιλογής της Entersoft ήταν η ευελιξία του προϊόντος της και η δυνατότητα προσαρμο...
LeasePlan Hellas S.A.
«Το Entersoft CRM® είναι πραγματικά πολύ απλό στη χρήση του και υιοθετήθηκε εύκολα από τους χρήστες...
Όμιλος DIONIC
«Οι επιτακτικές αλλαγές στην αγορά δεν μπορούσαν να βρουν εύκολη ανταπόκριση στο υπάρχον μηχανογραφ...
Pipelife Ελλάς
«Οι σύνθετες ανάγκες του πολυεθνικού ομίλου μας απαιτούσαν την αντικατάσταση του ERP που χρησιμοποι...