Γλώσσα:
Υπηρεσίες
Βέλτιστη Λειτουργία

Οι ανάγκες λειτουργίας μίας επιχείρησης δεν είναι στατικές. Το δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον αλλά ζει διαρκώς και η αξιοποίηση των λειτουργιών του λογισμικού μπορεί να είναι μία διαδικασία διαρκούς ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας μίας επιχείρησης.

 

Η Entersoft προσφέρει Υπηρεσίες Λειτουργίας για να εξυπηρετήσει στις παρακάτω ανάγκες των πελατών:

  1. Ανάγκες διαρκούς εκπαίδευσης σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (on the job training).

  2. Ανάγκες αξιοποίησης νέας λειτουργικότητας του λογισμικού που είτε δεν είχε επισημανθεί στις πρώτες φάσεις ενός έργου, είτε προέκυψε ως ανάγκη μετά την αρχική λειτουργία (LIVE).

  3. Απαιτήσεις αλλαγών στις επιχειρηματικές διαδικασίες.

  4. Επέκταση λειτουργικότητας για να καλυφθούν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

  5. Βελτιστοποίηση και αλλαγές επιχειρηματικών διεργασιών (Business Processes), ώστε να καταστούν αποτελεσματικότερες με χρήση των εργαλείων και διαδικασιών που μπορεί να υποστηρίξουν οι εφαρμογές της Entersoft.

  6. Διαρκής ανάπτυξη και βελτίωση της διοικητικής πληροφόρησης.

testimonials 
Pipelife Ελλάς
«Οι σύνθετες ανάγκες του πολυεθνικού ομίλου μας απαιτούσαν την αντικατάσταση του ERP που χρησιμοποι...
LeasePlan Hellas S.A.
«Το Entersoft CRM® είναι πραγματικά πολύ απλό στη χρήση του και υιοθετήθηκε εύκολα από τους χρήστες...
ALPHA Δορυφορική Τηλεόραση
«Βασικό κριτήριο επιλογής της Entersoft ήταν η ευελιξία του προϊόντος της και η δυνατότητα προσαρμο...
Όμιλος C&C International
« Η υλοποίηση του Entersoft Business Suite® έδωσε νέες διαστάσεις στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτ...
Όμιλος DIONIC
«Οι επιτακτικές αλλαγές στην αγορά δεν μπορούσαν να βρουν εύκολη ανταπόκριση στο υπάρχον μηχανογραφ...
OK Anytime Market A.E.
«Η υλοποίηση του Entersoft Business Suite έδωσε νέες διαστάσεις στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξ...
ΣΕΒ
«Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, εξωστρεφή και ...
DIXONS-ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
«Με το Entersoft CRM υλοποιήσαμε ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα πληροφοριακό σύστημα, πο...
Όμιλος CPI
«Η μετάβαση από το προηγούμενο πληροφοριακό μας σύστημά σε ERP, ήταν μια απαιτητική και επίπονη δια...