Γλώσσα:
Υπηρεσίες
Υλοποίηση

Οι Υπηρεσίες Υλοποίησης του Λογισμικού έχουν βασικό στόχο την παραμετροποίηση του με τρόπο που ν’ ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες και επιχειρηματικές διαδικασίες ενός πελάτη. Αποτελούν σημαντικό παράγοντα επιτυχίας ενός έργου και συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαφοροποίηση της λειτουργίας μίας επιχείρησης από τους ανταγωνιστές της.

 

Παρέχονται από πιστοποιημένα έμπειρα στελέχη τα οποία έχουν όλες τις βασικές εξειδικεύσεις και γνώσεις τόσο των επιχειρησιακών διαδικασιών όσο και των τεχνικών εργαλείων. Η Entersoft επενδύει αποφασιστικά και διαρκώς στην εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να αποκτούν διαρκώς νέα γνώση σε θέματα επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Processes), διοίκησης έργων (Project Management), αλλά και των απαραίτητων τεχνικών εργαλείων και καινοτομιών.

 

Τα έργα υλοποιούνται με ειδική μεθοδολογία που βασίζεται στο γεγονός ότι το λογισμικό ήδη εμπεριέχει προτάσεις λειτουργίας για βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες. Οι προτάσεις αυτές (Best Business Practices) προκύπτουν από την εμπειρία υλοποίησης μεγάλου αριθμού έργων σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις πολλών κλάδων της οικονομίας.

 

Οι υπηρεσίες Υλοποίησης περιλαμβάνουν τις διαδικασίες αρχικής εγκατάστασης του λογισμικού, μεταφοράς δεδομένων από προηγούμενα συστήματα, παραμετροποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών, εκπαίδευσης χρηστών και θέσης σε λειτουργία του λογισμικού (LIVE).

testimonials 
DIXONS-ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
«Με το Entersoft CRM υλοποιήσαμε ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα πληροφοριακό σύστημα, πο...
Όμιλος DIONIC
«Οι επιτακτικές αλλαγές στην αγορά δεν μπορούσαν να βρουν εύκολη ανταπόκριση στο υπάρχον μηχανογραφ...
Millennium Bank (πρώην NOVAFIN)
«Έχοντας αποφασίσει να βασιστούμε στην τεχνολογική πλατφόρμα Microsoft. ΝΕΤ, επιλέξαμε σαν συνεργάτ...
ISOMAT
«Η ISOMAT έχει πολυεθνική παρουσία και εξελίσσεται διαρκώς. Οι απαιτήσεις μας από ένα νέο κεντρικό ...
Όμιλος C&C International
« Η υλοποίηση του Entersoft Business Suite® έδωσε νέες διαστάσεις στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτ...
OK Anytime Market A.E.
«Η υλοποίηση του Entersoft Business Suite έδωσε νέες διαστάσεις στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξ...
OK Anytime Market A.E.
«Η υλοποίηση του Entersoft Business Suite έδωσε νέες διαστάσεις στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξ...
ΣΕΒ
«Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, εξωστρεφή και ...
Pipelife Ελλάς
«Οι σύνθετες ανάγκες του πολυεθνικού ομίλου μας απαιτούσαν την αντικατάσταση του ERP που χρησιμοποι...
LeasePlan Hellas S.A.
«Το Entersoft CRM® είναι πραγματικά πολύ απλό στη χρήση του και υιοθετήθηκε εύκολα από τους χρήστες...