Γλώσσα:
Υπηρεσίες
Εκπαίδευση & Πιστοποίηση

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του λογισμικού και η διαρκής αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών απαιτεί εκπαιδευμένα στελέχη. Η Entersoft προσφέρει Υπηρεσίες Εκπαίδευσης τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του λογισμικού, όσο και μετά την παραγωγική του λειτουργία.

 

Οι Υπηρεσίες Εκπαίδευσης απευθύνονται σε 3 βασικές κατηγορίες χρηστών του λογισμικού της Entersoft:

 

  • Εκπαίδευση Τελικών Χρηστών (End Users). Συνήθως αφορά τις λειτουργίες των υποσυστημάτων του λογισμικού και προτάσεις για τη βέλτιστη αξιοποίησή της με βάση καθημερινά σενάρια επιχειρηματικών διαδικασιών.

  • Εκπαίδευση Βασικών Χρηστών (Key Users). Αφορά εκπαίδευση πάνω στη λειτουργικότητα αλλά και τις γενικότερες δυνατότητες του λογισμικού. Απευθύνεται σε χρήστες που είτε έχουν την ευθύνη ευρύτερων ομάδων ή εταιρικών διαδικασιών ή μπορούν να αντιληφθούν την τεχνολογία και να προτείνουν τρόπους αξιοποίησής της για τη βελτιστοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών.

  • Εκπαίδευση Διαχειριστών Συστήματος (IT Users). Αφορά εκπαιδευτικά σεμινάρια που στόχο έχουν να περάσουν τεχνογνωσία σχετικά με τις τεχνικές δυνατότητες των εφαρμογών της Entersoft σε στελέχη πληροφορικής. Αφορούν τις δυνατότητες παραμετροποίησης, εγκατάστασης του λογισμικού, καθώς και τεχνικές ανάπτυξης αναφορών (Reports) και εξειδίκευσης (Customization) οθονών και λειτουργικότητας.

 

Η Entersoft προσφέρει επίσης Υπηρεσίες Πιστοποίησης της γνώσης που αποκτούν τα στελέχη, ώστε να στηρίξουν τις στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης. Ζητήστε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Entersoft από τα τμήματα Υπηρεσιών ή/και Πωλήσεων.

testimonials 
Όμιλος CPI
«Η μετάβαση από το προηγούμενο πληροφοριακό μας σύστημά σε ERP, ήταν μια απαιτητική και επίπονη δια...
Όμιλος C&C International
« Η υλοποίηση του Entersoft Business Suite® έδωσε νέες διαστάσεις στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτ...
LeasePlan Hellas S.A.
«Το Entersoft CRM® είναι πραγματικά πολύ απλό στη χρήση του και υιοθετήθηκε εύκολα από τους χρήστες...
ΣΕΒ
«Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, εξωστρεφή και ...
Pipelife Ελλάς
«Οι σύνθετες ανάγκες του πολυεθνικού ομίλου μας απαιτούσαν την αντικατάσταση του ERP που χρησιμοποι...
OK Anytime Market A.E.
«Η υλοποίηση του Entersoft Business Suite έδωσε νέες διαστάσεις στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξ...
DIXONS-ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
«Με το Entersoft CRM υλοποιήσαμε ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα πληροφοριακό σύστημα, πο...
Όμιλος DIONIC
«Οι επιτακτικές αλλαγές στην αγορά δεν μπορούσαν να βρουν εύκολη ανταπόκριση στο υπάρχον μηχανογραφ...
ALPHA Δορυφορική Τηλεόραση
«Βασικό κριτήριο επιλογής της Entersoft ήταν η ευελιξία του προϊόντος της και η δυνατότητα προσαρμο...