Γλώσσα:
Υπηρεσίες
Ανάπτυξη Λογισμικού

Η επιχείρησή σας έχει ειδικές ανάγκες που τη διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό της και τη βοηθούν να αυξάνει την αξία που παρέχει στους πελάτες της. Έχει λοιπόν ανάγκη υλοποίησης λειτουργιών πέραν των ευρέως διαδεδομένων στην αγορά που δραστηριοποιείται.

 

Οι Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού της Entersoft παρέχονται σε πελάτες που έχουν ανάγκη τέτοιων ειδικών λειτουργιών ή λογισμικών (Custom applications) που δεν παρέχονται στην τυποποιημένη λειτουργικότητα.

 

Η ανάπτυξη του λογισμικού γίνεται με τεχνολογίες που αποτελούν state-of-the-art και είναι συναφείς και συμβατές με αυτές των προϊόντων της Entersoft. Βασικές τεχνολογικές πλατφόρμες είναι το Microsoft .net και τα προϊόντα ανάπτυξης λογισμικού της Microsoft.

 

Τα έργα υλοποιούνται βάσει προδιαγραφών που συμφωνούνται κατά τις φάσεις της Πώλησης αλλά και της Αρχικής Ανάλυσης και ακολουθούν το μοντέλο της Επαυξηντικής Ανάπτυξης (Incremental Development) με στόχο τον περιορισμό αποκλίσεων του λογισμικού από τις απαιτήσεις των χρηστών.

testimonials 
OK Anytime Market A.E.
«Η υλοποίηση του Entersoft Business Suite έδωσε νέες διαστάσεις στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξ...
Όμιλος CPI
«Η μετάβαση από το προηγούμενο πληροφοριακό μας σύστημά σε ERP, ήταν μια απαιτητική και επίπονη δια...
DIXONS-ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
«Με το Entersoft CRM υλοποιήσαμε ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα πληροφοριακό σύστημα, πο...
ΣΕΒ
«Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, εξωστρεφή και ...
Όμιλος C&C International
« Η υλοποίηση του Entersoft Business Suite® έδωσε νέες διαστάσεις στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτ...
Pipelife Ελλάς
«Οι σύνθετες ανάγκες του πολυεθνικού ομίλου μας απαιτούσαν την αντικατάσταση του ERP που χρησιμοποι...
LeasePlan Hellas S.A.
«Το Entersoft CRM® είναι πραγματικά πολύ απλό στη χρήση του και υιοθετήθηκε εύκολα από τους χρήστες...
Όμιλος DIONIC
«Οι επιτακτικές αλλαγές στην αγορά δεν μπορούσαν να βρουν εύκολη ανταπόκριση στο υπάρχον μηχανογραφ...
ALPHA Δορυφορική Τηλεόραση
«Βασικό κριτήριο επιλογής της Entersoft ήταν η ευελιξία του προϊόντος της και η δυνατότητα προσαρμο...