Γλώσσα:
Υπηρεσίες
Υποστήριξη

Μετά την εκκίνηση παραγωγικής λειτουργίας του λογισμικού, η Entersoft προσφέρει στους πελάτες της διαρκείς Υπηρεσίες Υποστήριξης με στόχο την αδιάλειπτη λειτουργία του λογισμικού στην επιχείρηση.

 

Ανάλογα με τις ανάγκες υποστήριξης διακρίνουμε τις παρακάτω Υπηρεσίες:

 

  • Αναβάθμιση σε νέα έκδοση λογισμικού

  • Απομακρυσμένη υποστήριξη σε θέματα λειτουργίας

  • Επιτόπια Υποστήριξη

  • Προληπτική Συντήρηση

 

 

 

 

 

 

 

 

testimonials 
LeasePlan Hellas S.A.
«Το Entersoft CRM® είναι πραγματικά πολύ απλό στη χρήση του και υιοθετήθηκε εύκολα από τους χρήστες...
DIXONS-ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
«Με το Entersoft CRM υλοποιήσαμε ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα πληροφοριακό σύστημα, πο...
ΣΕΒ
«Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, εξωστρεφή και ...
Όμιλος DIONIC
«Οι επιτακτικές αλλαγές στην αγορά δεν μπορούσαν να βρουν εύκολη ανταπόκριση στο υπάρχον μηχανογραφ...
OK Anytime Market A.E.
«Η υλοποίηση του Entersoft Business Suite έδωσε νέες διαστάσεις στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξ...
ALPHA Δορυφορική Τηλεόραση
«Βασικό κριτήριο επιλογής της Entersoft ήταν η ευελιξία του προϊόντος της και η δυνατότητα προσαρμο...
Όμιλος CPI
«Η μετάβαση από το προηγούμενο πληροφοριακό μας σύστημά σε ERP, ήταν μια απαιτητική και επίπονη δια...
Pipelife Ελλάς
«Οι σύνθετες ανάγκες του πολυεθνικού ομίλου μας απαιτούσαν την αντικατάσταση του ERP που χρησιμοποι...
Όμιλος C&C International
« Η υλοποίηση του Entersoft Business Suite® έδωσε νέες διαστάσεις στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτ...