Γλώσσα:
Λύσεις
Ανά Κάθετη Αγορά
Παροχής Υπηρεσιών

Ο κλάδος των υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από υψηλή καθετοποίηση και εξειδικευμένες ανάγκες ανάλογα με την κάθετη αγορά που δραστηριοποιείται μία επιχείρηση. Τα προϊόντα της Entersoft υποβοηθούν αυτή την εξειδίκευση, μέσω των εργαλείων παραμετροποίησης, που επιτρέπουν την προσαρμογή του στις εκάστοτε ειδικές ανάγκες.

 
Βασικό πλεονέκτημα των προϊόντων γι’ αυτή τη αγορά είναι τα πανίσχυρα υποσυστήματα οικονομικής διαχείρισης και χρηματοοικονομικών που επιτρέπουν, πέραν των τυπικών δυνατοτήτων, την οικονομική παρακολούθηση και κοστολόγηση δραστηριοτήτων, την παρακολούθηση χρηματοροής συνολικά και ανά δραστηριότητα ή έργο καθώς και την ανάπτυξη προηγμένων σεναρίων προϋπολογισμού και καταστάσεων P & L ανά δραστηριότητα.

 
Τέλος, η δυνατότητα παρακολούθησης της φυσικής εξέλιξης ενός έργου, καθώς και των οικονομικών του, τα κάνουν ιδανικά για εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, εταιρείες συμβούλων, τηλεπικοινωνιών, τεχνικές και πληροφορικής.

 
Οι τεχνολογίες XML που ενσωματώνουν επιτρέπουν την εύκολη ολοκλήρωση με άλλα εξειδικευμένα συστήματα όπως Billing, παρακολούθησης έργων, παρακολούθησης χρηματιστηριακών συναλλαγών κλπ.

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά που ενσωματώνουν τα προϊόντα της Entersoft και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εταιρείες παροχής υπηρεσιών είναι :

 

 • Παρακολούθηση καρτέλας υπηρεσιών και δαπανών ξεχωριστά από το αρχείο ειδών.

 • Παρακολούθηση χρηματικών λογαριασμών και τραπεζών σε ειδικό υποσύστημα.

 • Ομαδοποιητικά στοιχεία υπηρεσιών-δαπανών και δυνατότητα έκδοσης στατιστικών ανά οποιαδήποτε ομαδοποίηση.

 • Συγκριτικές αναφορές τζίρου υπηρεσιών-δαπανών σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

 • Προϋπολογισμοί δαπανών και υπηρεσιών.

 • Δυνατότητα εφαρμογής τιμοκαταλόγων υπηρεσιών και εκπτωτικών πολιτικών.

 • Δείκτες Αποπληρωμής Πελατών σε Ημέρες με Χρηματοοικονομικό κόστος.

 • Πρόβλεψη Χρηματικής Ροής – Cash Flow και ανά έργο ή δραστηριότητα.

 • Δυνατότητα κοστολόγησης δραστηριοτήτων.

 • Παρακολούθηση δραστηριοτήτων μέχρι και σε επίπεδο αποτελέσματος (P&L)

 • Πλήθος έτοιμων στατιστικών αναφορών.

 • Πλούσια και έτοιμη πληροφόρηση και μάλιστα για πολλές εταιρείες ταυτόχρονα (consolidation).

 

Δείτε το ενδεικτικό πελατολόγιο της Entersoft A.E., στα Downloads, ή κάντε κλικ εδώ.

testimonials 
Millennium Bank (πρώην NOVAFIN)
«Έχοντας αποφασίσει να βασιστούμε στην τεχνολογική πλατφόρμα Microsoft. ΝΕΤ, επιλέξαμε σαν συνεργάτ...
ΣΕΒ
«Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, εξωστρεφή και ...
LeasePlan Hellas A.Ε.
«Το Entersoft Business Suite® και το Entersoft CRM® υλοποιήθηκαν εξαιρετικά γρήγορα, καλύπτοντας τι...
Όμιλος C&C International
« Η υλοποίηση του Entersoft Business Suite® έδωσε νέες διαστάσεις στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτ...
Όμιλος CPI
«Η μετάβαση από το προηγούμενο πληροφοριακό μας σύστημά σε ERP, ήταν μια απαιτητική και επίπονη δια...
LeasePlan Hellas S.A.
«Το Entersoft CRM® είναι πραγματικά πολύ απλό στη χρήση του και υιοθετήθηκε εύκολα από τους χρήστες...
SANTEL
«Η ανάγκη να καλύψουμε τις ιδιαιτερότητες των 14 καταστημάτων μας και του ομίλου μας, έχοντας παράλ...