Γλώσσα:
Λύσεις
Ανά Κάθετη Αγορά
Τρόφιμα & Ποτά

Τα προϊόντα της Entersoft έχουν όλη την απαραίτητη λειτουργικότητα για να καλύψουν πλήρως τις αυξημένες ανάγκες των εταιρειών του κλάδου Τροφίμων και Ποτών. Συγκεκριμένα στις εταιρείες που ανήκουν στον κλάδο των Τροφίμων - Ποτών, λόγω της εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα του EN ISO 9000 και της συμμόρφωσης τους σύμφωνα με τις αρχές του HACCP, προκύπτουν σημαντικά αυξημένες ανάγκες για τη διαχείριση πληροφοριών.


Ταυτόχρονα οι ανάγκες παραγωγής - αναλώσεων,κοστολόγησης (food cost) και παρακολούθησης καταστημάτων για τις αλυσίδες εστίασης ή delivery καλύπτονται πλήρως.

 

Οι βασικές ενσωματωμένες δυνατότητες των προϊόντων που δίνουν λύσεις στις ανάγκες αυτής αυτής της αγοράς είναι :

 

 • Πλήρης διαχείριση παρτίδας σε όλες τις εμπορικές και παραγωγικές διαδικασίες.

 • Ορισμός διαδικασιών παραγγελιών (πιστοποιημένοι προμηθευτές, βαθμολόγηση) και παραλαβών (διαχείριση στοιχείων και διαδικασίας εξυπηρέτησης των παραγγελιών αγορών).

 • Παρακολούθηση και χρήση στις αντίστοιχες κινήσεις των ημερομηνιών ελέγχου μίας παρτίδας (παραγωγής, λήξης, οριακή ημερομηνία παραγγελίας, αποστολής).

 • Ιχνηλασιμότητα προϊόντων (Tracing) σε όλον τον κύκλο από την αγορά–παραγωγή–πώληση-διανομή.

 • Αυτοματοποιημένη διαχείριση εγγυοδοσίας με δυνατότητα χρέωσης ειδών εγγυοδοσίας κατ’ επιλογή.

 • Αυτόματες αναλώσεις υλικών με βάση τις πωλήσεις καταστημάτων εστίασης ή delivery.

 • Κοστολόγηση food cost με διαφορα μοντέλα συνολικά και ανά κατάστημα.

 • Παρακολούθηση πωλήσεων-αναλώσεων και εξόδων ανά κατάστημα.

 • Ορισμός Ειδικών Τιμοκαταλόγων ανά Πελάτη ή Ομάδα Πελατών και ανά Προμηθευτή.

 • Ορισμός Ειδικών Συμφωνιών και δυνατότητα τήρησης συνδυαστικών τιμοκαταλόγων ανά Πελάτη και Προμηθευτή.

 • Ορισμός Συμβάσεων και έλεγχος τιμολόγησης για την αποφυγή χειριστικών λαθών.

 • Πλήρης Διαχείριση Τριγωνικών συναλλαγών.

 • Ενσωματωμένο υποσύστημα διαχείρισης εγγράφων, που επιτρέπει την ηλεκτρονική τήρηση αρχείων (π.χ. περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών, αλληλογραφία με πελάτες-προμηθευτές, σχετικά έγγραφα εισαγωγών-εξαγωγών, αρχεία με μετρήσεις των κρίσιμων σημείων ελέγχου κατά HACCP, κλπ) μέσα στο σύστημα.

 • Δυνατότητα παρακολούθησης merchandising.

 • Εργαλείο απεικόνισης των τηρούμενων διαδικασιών (workflow) και αυτοματοποίησης της εκτέλεσης τους, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η προσαρμογή σε διαδικασίες παραλαβών αγροτικών προϊόντων και δημιουργίας των εκκαθαρίσεων (εμπορικών και παραγωγικών).

 • Πλήθος έτοιμων αναφορών από τα υποσυστήματα Analytics και δυνατότητα δημιουργίας νέων από χρήστες με τα ενσωματωμένα υποσυστήματα δημιουργίας αναφορών, όψεων, γραφημάτων, κύβων.

 

 

Δείτε το ενδεικτικό πελατολόγιο της Entersoft A.E., στα Downloads, ή κάντε κλικ εδώ.

testimonials 
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.
«Η ανάγκη για βελτιστοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών είναι συνεχής και γι΄αυτό χρειαζόμαστε...
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
«Η δυναμική ανάπτυξη της εταιρείας μας, καθώς και οι αυξημένες ανάγκες ενιαίας λειτουργίας και πληρ...
Θ. Νιτσιάκος Α.Β.Ε.Ε.
«Η εξέλιξη της εταιρείας μας βασίζεται στην αφοσίωση μας στην ποιότητα με συνεχή εκσυγχρονισμό των ...
OK Anytime Market A.E.
«Η υλοποίηση του Entersoft Business Suite έδωσε νέες διαστάσεις στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξ...